Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Vejledning til print af Skærmkort WMS i ArcGIS Pro


 • Opret forbindelse til Skærmkort WMS
 • I et nyt ArcGIS Pro-projekt: Vælg Insert → ConnectionsNew WMS Server

 • Indtast URL til ønsket Skærmkort og ændre til dit tjenestebrugernavn og kode der er anvist i rødt
 • Klik OK
 • Skærmkortene findes nu under Servers i Catalog
 • Vælg skærmkort der ikke indeholder print
 • Tilføj skærmkort ved at trække det ind i kortvinduet eller højreklik på skærmkortet og vælg Add to New eller … Current Map.

Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres


 • Højreklik på Map i Contents og vælg Properties → Coordinate System
 • I søgefeltet søg efter ”ETRS 1989 UTM Zone 32N
 • Naviger mapperne: Projected Coordinate Systems → UTMEurope
 • Vælg ”ETRS 1989 UTM Zone 32N
 • Evt. Højreklik → Add to favorites (Denne projektion bruges for danske kortprodukter)
 • Afslut med OK
 • Lav nu ønsket kortudsnit og indstil ønsket skala
 • Når ønsket kort er udarbejdet, indlæs nu passende printlag fra WMS menuen ved at trække det ind i kortvindue 


 • Se tabel for hvilken skala printlagene repræsentere. Skalaen kan afvige lidt fra det anviste, men for et godt resultat brug en skala tættest muligt på de anviste
 • Sluk tidligere indlæste Skærmkort

Skala

WMS print lag

   1:750

   dkt_skaermkort_07_print

   1:1.500

   dkt_skaermkort_1_print

   1:3.500

   dkt_skaermkort_3_print

   1:6.500

   dkt_skaermkort_6_print

   1:12.500

   dkt_skaermkort_12_print

   1:24.500

   dkt_skaermkort_24_print

   1:48.500

   dkt_skaermkort_48_print

   1:96.500

   dkt_skaermkort_96_print

   1:193.500

   dkt_skaermkort_193_print

   1:387.500

   dkt_skaermkort_387_print

   1:774.500

   dkt_skaermkort_774_print

   1:1.548.500

   dkt_skaermkort_1548_print

   1:3.096.500

   dkt_skaermkort_3096_print


Opret layout til print


 • Vælg Insert à New Layout.
 • Vælg ønsket layout størrelse og orientering eller definer den selv ved at vælge Custom page size.


Indsæt kort i layout


 • Gå til Insert à Map Frame og vælg dit kort
 • Marker med musen hvor dit kortudsnit skal placeres i layoutet
 • Husk at indstille skalaen igen i Layout vinduet hvis den er ændret

 • Brug knappen Navigate til at navigere i layoutet.
 • ’Musen’ Select kan bruges til at flytte og skalere kortvinduets størrelse og placering på papiret.
 • For at ændre udstrækningen til skærmkortet, vælg først Activate og brug knappen Explore til at navigere i kortet


Det anbefales ikke at printe direkte fra ArcGIS Pro, men i stedet først at eksportere filen til PDF og printe den fra eksternt pdf program.

 • Gå til: Share à Layout
 • Klik på Export for at eksportere kortet
 • Find mappen hvor PDF filen er gemt og dobbeltklik for at åbne
 • Gå til printPrint af kort fra printer

Print af kort fra plotter