Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
På siden kan du følge versionering af hvilke DLS'er der er undervejs, og hvilke versioner, der er implementeret i hvilke miljøer.
Bygnings- og Boligregistret (BBR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.4.4Januar 2020
Implementeret i Test032.4.4
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.4.4
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.28
Implementeret i Test031.28
Implementeret i Test041.28
Implementeret i Test061.26
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Adresseregister (DAR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.3.4Februar 2019: REST ændr. som flg. af BBR 2.4 eksl. 2.3.3: Filudtræk
August 2018: 2.3.4: Husnummer metode, Grund fjernet
Implementeret i Test032.3.418-09-2018: 3.2: REST ændr. som flg. af BBR 2.4 Inkl. 2.3.3: Filudtræk
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.3.42.3.4: Husnummer metode, Grund fjernet.
eksl. 2.3.2: REST ændr. som flg. af BBR 2.4
inkl. 2.3.3: Filudtræk
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Fikspunktregister


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.18

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.18

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.1813-09-2018

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Højdemodel (DHM)

DHMhøjdekurver


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.14
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.14
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.1403-09-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMnedbør


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.9
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.9
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.9
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er

DHMoprindelse


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.16Release 23.0.0
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.16
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMoverflade


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.4
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.4
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.409-04-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMpunktsky


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.5
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.5
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.508-08-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMterræn


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.5
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.5
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.523-11-2018: Rettelse til fildownload
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMbluespot 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2Maj 2019: Kun replikeringskanal
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMhavstigning 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMnedbør 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMoverflade 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMpunktsky 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.3
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.3Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMskyggekort 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.5
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.5
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.521-03-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMterræn - bro 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.3
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.3
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.304-07-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.8
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.8
Implementeret i Test061.8
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danske Stednavne


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.18

Inspire tjenester udgår.

WMS-tjenesten Danske Stednavne er ikke åbnet. 

Implementeret i Test032.4inkl. fejlret. til objectID
Implementeret i Test042.18
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Det Centrale Personregister (CPR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion3.2.1Ekskl. filudtræk
Implementeret i Test033.2.1
Implementeret i Test043.2.1Ekskl. filudtræk
Implementeret i Test063.2.1Ekskl. filudtræk
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.2.7
Implementeret i Test032.2.7
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.2.7
Sendt til konfiguration2.2.16
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.9.1Bemærk, at objectid i filudtræk (CHANGE-212) bliver implementeret med Release 26.0.0.
Implementeret i Test032.8
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.9.1Bemærk, at objectid i filudtræk (CHANGE-212) bliver implementeret med Release 26.0.0.
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Ejendomsvurdering (VUR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.10
Implementeret i Test032.10
Implementeret i Test042.9
Implementeret i Test062.9
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Ejerfortegnelsen (EJF)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion3.13


Implementeret i Test033.12
Implementeret i Test04

Implementeret i Test063.13
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
GeoDanmark Ortofoto


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.8

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.8

Implementeret i Test06Sendt til konfigurationSendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
GeoDanmark Vektor


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.31Januar 2019
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.32
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.3229-03-2019: Ændring så gmlID ikke længere er en del af  DB
Sendt i høring

Se registrets dataleverancespecifikationer - DLS i produktion

Se registrets dataleverancespecifikationer - DLS i test04
Historiske kort og data

Danmarks Topografiske Kortværk (historisk) 


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2Maj 2019: WMS tjenester: topo4cm_1953_1976 og topo4cm_1980_2001
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2August 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrets dataleverancespecifikationer - DLS i produktionKortbladsinddelinger


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.5

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.5

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.529-06-2018

Sendt i høringSe registrets dataleverancespecifikationer - DLS i produktion
Høje målebordsblade


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.4

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.4Juni 2018

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.421-06-2018

Sendt i høringSe registrets dataleverancespecifikationer - DLS i produktion
Lave målebordsblade


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.4

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.4Juni 2018

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.421-06-2018

Sendt i høringSe registrets dataleverancespecifikationer - DLS i produktion
Preussiske målebordsblade


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.4

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.4

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.421-06-2018

Sendt i høringSe registrets dataleverancespecifikationer - DLS i produktion
Matriklen (MAT)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion3.18.2Ikke åbnet for geografiske filudtræk
Implementeret i Test033.16Indeholder samtlige tabulære tjenester, men kun en enkelt geodata tjeneste - Matrikel_HIST_GML3_1_0(WFS)
Implementeret i Test043.16
Implementeret i Test063.18.2Indeholder samtlige tabulære tjenester, men kun en enkelt geodata tjeneste - Matrikel_HIST_GML3_1_0(WFS)
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktionImplementeret i Test03

1.07

Implementeret i Test04Implementeret i Test06Sendt til konfigurationSendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Skærmkortet


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.10
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.10
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er