Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På siden kan du følge versionering af hvilke DLS'er der er undervejs, og hvilke versioner, der er implementeret i hvilke miljøer.
Bygnings- og Boligregistret (BBR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.4.4Januar 2020
Implementeret i Test032.4.4
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.4.4
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.17Februar 2018
Implementeret i Test031.26
Implementeret i Test041.26
Implementeret i Test061.17
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Adresseregister (DAR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.3.4Februar 2019: REST ændr. som flg. af BBR 2.4 eksl. 2.3.3: Filudtræk
August 2018: 2.3.4: Husnummer metode, Grund fjernet
Implementeret i Test032.3.418-09-2018: 3.2: REST ændr. som flg. af BBR 2.4 Inkl. 2.3.3: Filudtræk
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.3.42.3.4: Husnummer metode, Grund fjernet.
eksl. 2.3.2: REST ændr. som flg. af BBR 2.4
inkl. 2.3.3: Filudtræk
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Fikspunktregister


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.18

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.18

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.1813-09-2018

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Højdemodel (DHM)

DHMhavstigning


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.4
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.4
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.417-10-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMhøjdekurver


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.14
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.14
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.1403-09-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMnedbør 


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.8
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.8August 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.823-11-2018
Sendt i høring
Rettelse til filudtræk

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMoprindelse


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.15
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.15
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.1422-10-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMoverflade


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.4
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.4
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.409-04-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMpunktsky


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.5
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.5
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.508-08-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMskyggekort


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.221-03-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMterræn


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.5
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.5
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.523-11-2018: Rettelse til fildownload
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMbluespot 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2Maj 2019: Kun replikeringskanal
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMhavstigning 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMnedbør 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMoverflade 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMpunktsky 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.3
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.3Juni 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMskyggekort 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.5
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.5
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.521-03-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
DHMterræn - bro 2007


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.3
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.3
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.304-07-2018
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.2Maj 2019: WMS tjenester: topo4cm_1953_1976 og topo4cm_1980_2001
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.2August 2018
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Danske Stednavne


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.18

Inspire tjenester udgår.

WMS-tjenesten Danske Stednavne er ikke åbnet. 

Implementeret i Test032.4inkl. fejlret. til objectID
Implementeret i Test042.18
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Det Centrale Personregister (CPR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion3.2.1Ekskl. filudtræk
Implementeret i Test033.2.1
Implementeret i Test043.2.1Ekskl. filudtræk
Implementeret i Test063.2.1Ekskl. filudtræk
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.2.7
Implementeret i Test032.2.7
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.2.7
Sendt til konfiguration2.2.16
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.8
Implementeret i Test032.8
Implementeret i Test04

Implementeret i Test062.8
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Ejendomsvurdering (VUR)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion2.9
Implementeret i Test032.9
Implementeret i Test042.9
Implementeret i Test062.9
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Ejerfortegnelsen (EJF)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion3.12

Indeholder omkonfiguration af tjenester med stamoplysninger.

Bemærk: Der er endnu ikke åbnet for filudtræk med stamoplysninger.

Implementeret i Test033.12Indeholder omkonfiguration af tjenester med stamoplysninger.
Implementeret i Test04

Implementeret i Test063.12Indeholder omkonfiguration af tjenester med stamoplysninger.
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
GeoDanmark


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.7December 2017 (DL4)
Implementeret i Test031.7
Implementeret i Test04

Implementeret i Test061.7
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
GeoDanmark Ortofoto


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.8

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.8

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.723-11-2018: Rettelse til fildownload

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
GeoDanmark Vektor


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.31Januar 2019
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.32
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration1.3229-03-2019: Ændring så gmlID ikke længere er en del af  DB
Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er

Kortbladsinddelinger


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.5

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.5

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.529-06-2018

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Målebordsblade

Høje målebordsblade


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.4

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.4Juni 2018

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.421-06-2018

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Lave målebordsblade


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.4

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.4Juni 2018

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.421-06-2018

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Preussiske målebordsblade


DLS-version 

Bemærkninger

Implementeret i produktion

1.4

Implementeret i Test03Implementeret i Test04

1.4

Implementeret i Test06Sendt til konfiguration

1.421-06-2018

Sendt i høringSe registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Matriklen (MAT)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion3.16Ikke åbnet for geografiske filudtræk
Implementeret i Test033.16Indeholder samtlige tabulære tjenester, men kun en enkelt geodata tjeneste - Matrikel_HIST_GML3_1_0(WFS)
Implementeret i Test043.16Indeholder ikke hændelser
Implementeret i Test063.16Indeholder samtlige tabulære tjenester, men kun en enkelt geodata tjeneste - Matrikel_HIST_GML3_1_0(WFS)
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Skærmkort


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.8Ekskl. Filudtræk
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.8
Implementeret i Test06

Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er
Topografiske kort over Danmark (DKtopokort)


DLS-version Bemærkninger
Implementeret i produktion1.6
Implementeret i Test03

Implementeret i Test041.6
Implementeret i Test061.627-06-2018
Sendt til konfiguration

Sendt i høring

Se registrenes dataleverancespecifikationer - DLS'er