Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Indledning

På denne side kan du hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er gældende og er implementeret i produktionsmiljøet i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) i produktion. 

Det er endvidere muligt at hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er grundlaget for kommende ændringer i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer på vej.
Du kan indhent flere informationer om de enkelte ændringer på Datafordelerens hjemmeside under Releases og Ændringer.

I nogle tilfælde bliver ændringer testet i Datafordelerens testmiljøer igennem en længevarende periode. Har et af Datafordelerens testmiljøer en version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke er identisk med den version, som er implementeret i produktionsmiljøet er Dataleverancespecifikation (DLS) udstillet på siden Test på Datafordeleren

Dataleverancespecifikationerne (DLS) er opbygget efter en skabelon, som du kan hente i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon.

Versioner af Dataleverancespecifikation (DLS), som tidligere har været brugt på Datafordeleren bliver udstillet på DLS-arkiv. Ønsker du adgang til en tidligere version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke ligger på siden skal du tage kontakt til Datafordelerens SPOC via Datafordelerens hjemmeside. Du finder supportformularen under punktet support.Dataleverancespecifikation (DLS) i produktion


Dataleverancespecifikation (DLS) ændringerRegisterZip-fil

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Ejendomsvurdering (VUR)

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)
Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon
VersionZip-fil
2.3.0