Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Denne side giver en kort introduktion til bitemporalitet på Datafordeleren.


Hvad er bitemporalitet?

Bitemporalitet - også betegnet dobbelthistorik - anvendes for at forbedre sporbarhed i registreringer. 

Anvendelsen af dobbelthistorik giver mulighed for at fremsøge data baseret på både virkningstid og registreringstid og kombination af disse samt objektstatus.

 • Virkningstid - Hvad var gældende på et givent tidspunkt?
 • Registreringstid - Hvornår blev det registreret, hvad der var gældende? 
 • Objektstatus - Den forretningsmæssige status for et objekt. Et objekt kan have flere statusværdier samtidigt. 

Regler for bitemporalitet i Grunddata

I Grunddataprogrammet er der i forbindelse med udstilling af data på den fællesoffentlige Datafordeler behov for en stringent måde at definere registreringstid og virkningstid på. Dette er vigtigt, dels fordi data skal kunne sammenstilles på tværs af registre og dels danne grundlag for en bedre og mere effektiv brug af de offentlige grunddata.

I Grunddataprogrammets modelleringsregler er dobbelthistorik beskrevet til at indeholde:

 • Unik identifikation (UUID)
 • Registreringstid (til og fra timestamp)
 • Virkningstid (til og fra timestamp)
 • Registreringsaktør
 • Virkningsaktør
 • Objektstatus


Læs mere om reglerne på Grunddata - modelregler med bitemporalitet


Bitemporalitet på Datafordeleren

Bitemporale egenskaber for data oprettes og vedligeholdes altid i det enkelte register, hvor de efterfølgende overføres sammen med øvrige forretningsmæssige data til Datafordeleren. Her udstilles bitemporale egenskaber i de respektive tjenester som forretningsmæssige data.

Datafordeleren opdaterer ikke bitemporale egenskaber for dataobjekter, men udstiller alene disse. Datafordeleren anvender de bitemporale egenskaber og de specificerede regler for disse, herunder de registerspecifikke forhold for bitemporalitet, ved udstilling af data, således at en anvender får returneret de korrekte data i forhold til en given forespørgsel.

På Datafordeleren er der forskelle på den måde registrene har implementeret de bitemporale regler

 • Datagrundlaget er baseret på gamle forvaltningssystemer, som er tilpasset Grunddataprogrammet
 • Forretningerne/forvaltningsprocesserne er forskellige
 • Der er forskelle i livcyklusforløb for objekter i forskellige registre

Registrenes variation skaber kompleksitet ved anvendelse og sammenstilling af data, hvilket gør det nødvendigt, som anvendere at orientere sig i den registerspecifikke dokumentation.


RegisterImplementeretKommentar
RegistreringstidVirkningstid

Status

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

(tick)

(tick)

(tick)

Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

(minus)

(minus)

(minus)

Registret har implementeret bitemporale egenskaber, men udstiller kun aktuelle data i tjenesterne.

Danmarks Adresseregister (DAR)

(tick)

(tick)

(tick)

Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Danmarks Fikspunktregister(tick)(tick)

(tick)

Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Danmarks Højdemodel (DHM)(minus)(minus)(minus)Registret har implementeret bitemporale egenskaber, men udstiller kun aktuelle data i tjenesterne.
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)(minus)(minus)(minus)Registret har ikke bitemporale egenskaber.
Danske Stednavne

(minus)

(minus)

(minus)

Registret har implementeret bitemporale egenskaber, men udstiller kun aktuelle data i tjenesterne.
Det Centrale Personregister (CPR)

(tick)

(tick)

(tick)

Bitemporalitet for CPR er en tilnærmet bitemporalitet til udstilling af data, da registret ikke har implementeret egentlig bitemporalitet.
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)(tick)(tick)(tick)Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)(tick)(tick)(tick)Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Ejendomsvurdering (VUR)(minus)(minus)(minus)Registret har ikke bitemporale egenskaber.
Ejerfortegnelsen (EJF)(tick)(tick)(tick)Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
GeoDanmark Ortofoto(minus)(minus)(minus)Registret har ikke bitemporale egenskaber.
GeoDanmark Vektor(tick)(tick)(tick)Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Historiske kort og data(minus)(minus)(minus)Registret har ikke bitemporale egenskaber.
Matriklen (MAT)(tick)(tick)(tick)Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. 
Skærmkortet(minus)(minus)(minus)Registret har ikke bitemporale egenskaber.Registerspecifik dokumentation

Ønsker du at benytte de bitemporale egenskaber på Datafordeleren er det vigtigt at undersøge hvordan de enkelte registre har valgt at implementere de bitemporale egenskaber.

Via nedenstående tabel er det muligt at tilgå den registerspecifikke dokumentation.Læs mere om bitemporalitet på Datafordeleren

Bitemporalitet  og implementeringen af bitemporalitet på Datafordeleren er kompleks. 

Vi vil derfor anbefale, at du som anvender orienterer dig grundigt i den registerspecifikke dokumentation samt den overordnede dokumentation og de eksempler, som du kan tilgå på følgende sider; 


Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet

Grunddata - bitemporalitet

Grunddata - modelregler med bitemporalitet

Grunddata – eks. på anvendelse af bitemporalitet