Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataPrint vejledning af Skærmkort i QGIS 3.4


 • Opret forbindelse til Skærmkort WMS service
 • Vælg skærmkort der ikke indeholder print
 • Tilføj skærmkort ved at trække det ind i kortvinduet
Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres

 • Gå til Project Coordinate Reference System (CRS) ved at klikke på EPSG i nederst til højre i vinduet

 • I søgefeltet ’Filter’ søg efter ”ETRS89 / UTM ZONE 32N
 • Under Universal Transverse Mercator (UTM) vælg koordinatsystemet øverst på listen Authority ID: EPSG:25832
 • Afslut med OK

 • Når projektionen er ændret skal kortet se sådan ud.

 • Lav nu ønsket kortudsnit og indstil ønsket skala
 •  Når ønsket kort er udarbejdet, indlæs nu passende printlag fra WMS menuen
  (Se tabel for hvilken skala printlagene repræsentere)
 • Skalaen kan afvige lidt fra det anviste, men for et godt resultat brug en skala tættest muligt på de anviste
 • Sluk tidligere indlæste SkærmkortSkalaWMS print lag
1:750dkt_skaermkort_07_print
1:1.500dkt_skaermkort_1_print
1:3.500dkt_skaermkort_3_print
1:6.500dkt_skaermkort_6_print
1:12.500dkt_skaermkort_12_print
1:24.500 dkt_skaermkort_24_print
1:48.500dkt_skaermkort_48_print
1:96.500dkt_skaermkort_96_print
1:193.500dkt_skaermkort_193_print
1:387.500 dkt_skaermkort_387_print
1:774.500dkt_skaermkort_774_print
1:1.548.500dkt_skaermkort_1548_print
1:3.096.500dkt_skaermkort_3096_print
 • Gå til Project → New Print Layout / Projekt → Nyt Print Layout. (Ctrl + P)
 • Du vil nu være i et blankt layout vindue
Print fra printer (A4 – A3)


 • På det blanke vindue Højreklik → Page Properties… / Side Egenskaber…
 • I ’Item Properties’ / ’Element egenskaber’ menuen kan papirstørrelse og orientering indstilles
 • Gå til Layout → Page Setup / Sideopsætning og vælg samme papirstørrelse. Afslut med OK
 • I menuen til venstre, tryk på Add a new Map to the layout / Tilføjer Kort til layoutet
 • Brug nu musen til at tegne det område på papiret hvor kortet skal vises, musen vil snappe til hjørner og kanter på papiret
 • Sæt ’Scale’ / ’Skala’ i menuen til højre
 • Brug Move item content / Flyt elementindhold i menuen til venstre, til at pane i kortet
 • Når ønsket kortudsnit og skala er indstillet, lås kortet i ’Items’ / ’Element’ menuen til højre
 • I menuen til venstre, under ’Layout’  ’Export Settings’ / ’Layout Egenskaber…’, sæt Export resolution til 508 dpi
 • Evt. gå til øverst til venstre for at gemme layoutet
 • Gå til Print Layout i menuen øverst for at komme til print menu


Print fra plotter ( A2, A1, A0, Brugerdefineret størrelse)

Vejledning fra et blankt layout vindue

 • På det blanke vindue Højreklik → Page Properties… / Side Egenskaber…
 • I ’Item Properties’ / ’Element egenskaber’ menuen kan papirstørrelse og orientering indstilles
 • Gå til Layout → Page Setup / Sideopsætning og vælg samme papirstørrelse. Afslut med OK


Zoom ud med musehjulet for at sikre hele det blanke vindue kan ses

 • I menuen til venstre, tryk på Add a new Map to the layout / Tilføjer Kort til layoutet
 • Brug nu musen til at tegne det område på papiret hvor kortet skal vises, musen vil snappe til hjørner og kanter på papiret
 • Sæt ’Scale’ / ’Skala’ i menuen til højre
 • Brug Move item content / Flyt elementindhold i menuen til venstre, til at pane i kortet
 • Når ønsket kortudsnit og skala er indstillet, lås kortet i ’Items’ / ’Element’ menuen til højre
 • I menuen til venstre, under ’Layout’  ’Export Settings’ / ’Layout Egenskaber…’, sæt Export resolution til 508 dpi
 • Evt. gå til øverst til venstre for at gemme layoutet


For at undgå fejl i plottet, anbefales det at eksportere kortet til PDF. Dette giver mulighed for at se printet inden det plottes.

 • Gå til Layout  Export as PDF
 • Klik på Gem for at eksportere kortet
 • Find mappen hvor PDF filen er gemt og dobbeltklik for at åbne
 • Gå til print • Gå til Egenskaber for at sikre korrekt papirstørrelse