Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Beskrivelse

GeoDanmark er rammen for et samarbejde mellem alle landets kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om etablering og vedligehold af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.
Dokumentation for hændelser er samlet på siderne Hændelser (GeoDanmark) og Hændelser (GeoDanmark Vektor)

Dokumentation for filudtræk fra GeoDanmark Vektor er samlet på Filudtræk (GeoDanmark Vektor)

Dokumentation for webservices er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk