Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Rettet fejl efter mail fra SPOC'en - WorkZone 1442-1332

Anchor
Top
Top


Det er muligt at oprette tjenestebruger to forskellige certifikater.

Du skal først være logget på Selvbetjeningen med din webbruger før du kan oprette en tjenestebruger.


Table of Contents


Brugeroprettelsen foregår på Selvbetjeningen for produktionsmiljøet eller i Selvbetjeningen for de relevante testmiljøer.

Læs mere om certifikater på Datafordeler.dkInfo
iconfalse

DELING AF CERTIFIKAT

Til brug for tjenestebruger med certifikat skal den offentlige del af certifikatet deles med Datafordeleren.

Normalt er certifikaterne incl. privat-nøgle i "PKCS12"-format. I Datafordeleren anvendes CER-format ved oprettelse af tjenestebruger med certifikat på Datafordeleren.

Du kan hente hjælp i Eksport certifikat til CER-format
Info
iconfalse

FORNYELSE AF CERTIFIKAT

Du skal selv sørge for at forny dit certifikat rettidigt.

Får du fornyet dit certifikatet rettidigt undgår du yderligere administration. 

Det fornyede certifikat skal oploades til tjenestebrugeren.
Quick Guide - tjenestebruger med FOCES funktionscertifikat

 • Klik på plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger


 • Vælg godkendelsesmetoden FOCES (Funktionscertifikat) og vælg opret tjenestebruger


 • Den nye tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad • Overfør et MOCES FOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat


 • Det udpegede certifikat valideres og vises vælg tilføj for at tilføje det overførte certifikat til tjenestebrugeren


Certifikatet overføres og tjenestebrugeren er opdateret


Quick Guide - tjenestebruger med VOCES virksomhedscertifikat

 • Klik på plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger


 • Vælg godkendelsesmetoden VOCES (Virksomhedscertifikat) og vælg opret tjenestebruger


 • Den nye tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad


 • Overfør et MOCES VOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat


 • Det udpegede certifikat valideres og vises vælg tilføj for at tilføje det overførte certifikat til tjenestebrugeren


Certifikatet overføres og tjenestebrugeren er opdateret