Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrueTil brug for tjenestebruger med certifikat skal den offentlige del af certifikatet deles med Datafordeleren.

I Datafordeleren anvendes CER-format ved oprettelse af tjenestebruger med certifikat på Datafordeleren. Normalt vil man have OCESII-certifikat inklusiv private-key i "PKCS12"-format.Nedenfor  Nedenfor gennemgås hvorledes certifikatet kan eksporteres til CER-format.

Denne guide er skrevet med udgangspunkt i Windows 7.Quick Guide - eksport til CER-format • Undersøg hvilken filtype du har

  Find certifikatet - PKCS12 (.p12/.pfx)


 • Afhængig af hvordan din Windows-PC er indstillet kan du se det direkte på filnavnet

  Hvis du ikke kan se det på filnavnet (skal slutte på .p12/.pfx), så kan du højreklikke på filen og vælge Egenskaberegenskaber, hvor filtypen vil fremgå.


 • Importer nu certifikatet i Windows's certificate store

  Dobbeltklik på PKCS12-filen

  Vinduet Guiden Certifikatimport guiden certifikatimport kommer til syne

  Klik Næstenæste

  Klik Næstenæste


 • Klik Næstenæste


 • Eksporter certifikatet

  Klik Windows-ikonet nederst til venstre - Start-menuen

  I søgefeltet nederst i vinduet indtastes "certmgr.msc" • Klik på "certmgr" i toppen af vinduet


 • certmgr kommer til syne.

  Til venstre kan man folde mapper ud, ved at klikke på den lille trekant.

  Under Personligtpersonligt, klik på mappen Certifikater certifikater og FOCES-certifikatet kommer til syne i højre side af vinduet


 • Højreklik på certifikatet og vælg Alle alle opgaver - Eksportereksporter


 • Klik næste


 • Vigtigt: Vælg at du ikke vil eksportere den private nøgle


 • Vælg DER-binærkode x.509 (.CER)


 • Vælg hvor certifikatet skal gemmes

  Klik Gennemse gennemse for at vælge placering

  Klik udfør


Identificer certifikat, der er tilknyttet en tjenestebruger

Har du oprettet flere tjenestebruger tjenestebrugere med forskellige FOCES certifikater, kan du identificere hvilke certifikat, der er tilknyttet tjenestebrugeren via CVR/FID nummer.
 • I Selvbetjeningen kan du under fanebladet Bruger bruger se de oprettede tjenestebrugere.

  På fanebladet for Tjenestebruger tjenestebruger med certifikat kan du se CVR/FID nummeret.


 • Via certmgr.msc kan du fremfinde certifikaterne på din maskine.

  Dobbeltklik på dit FOCES certifikat.

  Vælg Detaljer detaljer og marker Emneemne og tryk ok