Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Dokumentet indeholder beskrivelse af hvordan oprettelser, opdateringer og nedlæggelser af DAGI-data foretages i overensstemmelse med Grunddataprogrammets historikmodel.

Dokumentet er udarbejdet af registret og er opdateret den 30. august 2017. 
View file
nameBitemporalitet i DAGI.pdf
height250