Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrueDet er muligt at tilgå en række tjenester på Datafordeleren direkte via NemLog-in via Security Token Service (STS).


Adgangen via NemLog-in via Security Token Service (STS) er mulig for REST-tjenester for følgende registre:

 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Det Centrale Personregister (CPR)
 • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
 • Ejerfortegnelsen (EJF)
 • Matriklen (MAT)


Info
iconfalse

BEMÆRK

Bemærk, at du skal IP whitelistes, når du benytter NemLog-in STS for følgende registre:

 • Det Centrale Personregister (CPR)
 • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 • Ejerfortegnelsen (EJF)Info
iconfalse

BEMÆRK

Certifikatet du anvender til at kalde Security Token Service (STS) må ikke være koblet på en tjenestebruger i Selvbetjeningen.
For at tilgå tjenesterne via NemLog-in via Security Token Service (STS) skal du oprette en NemLog-in systembruger.

Derefter skal søge om, at din systembrugeren får tildelt adgange til web services i NemLog-in. 

Når anmodningen godkendes eller afvises modtager du en mail.

Hent hjælp til oprettelse i anmodning om adgang i Digitaliseringsstyrelsens vejledning Trin for trin vejledning: tilslutning af systembruger til NemLog-in 

Vejledningen er udstillet på Digitaliser.dk og indeholder en trin-for-trin vejledning til NemLog-in’s STS ved brug af NemLog-in’s Administrationsløsning.