Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Tilføjet DHMNedenstående tabel giver et overblik over hvilke versioner af GIS-klienten, som er blevet testet udover de anbefalede.Register

TjenesteQGIS 2.18 med plugin "wfs 2.0 client"QGIS 3.4 med plugin "Datafordeler"QGIS 3.10MapInfo 16.0.3Arcmap 10.6
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFPVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER
DAGI_10MULTIGEOM__HIST_GMLSFPVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER

DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP_RESTRICT

VIRKERVIRKER IKKEVIRKER IKKEVIRKERVIRKER

DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP

VIRKERVIRKER IKKEVIRKER IKKEVIRKERVIRKER

DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP

VIRKERVIRKER IKKEVIRKER IKKEVIRKERVIRKER

DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP

VIRKERVIRKER IKKEVIRKER IKKEVIRKERVIRKER
Danmarks Højdemodel (DHM)DHMOprindelse_GML3VIRKERVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER IKKE
Danmarks Højdemodel (DHM)

DHMhoejdekurver_GML3

VIRKERVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER

Danske Stednavne

Samtlige tjenesterVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER
GeoDanmark VektorSamtlige tjenesterVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER
Matriklen (MAT)Samtlige tjenesterVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER