Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Tilføjet tjenesteversion

Anchor
Toppen
Toppen

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra GeoDanmark Ortofoto.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i principperne bag filudtræk på Datafordeleren.


Table of Contents
Guides til GeoDanmark Orto filudtræk

Disse guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/
Hent et prædefineret filudtræk

Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du  modtage det senest oprettede filudtræk. 

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINEDInfo
iconfalse

BEMÆRK

De prædefinerede udtræk er landsdækkende og derfor meget store datasæt, som det kan være svært at håndtere.

 • Et landsdækkende udtræk med ortofoto fylder: ca. 1.2 TB

Den tid det vil tage at hente et udtræk afhænger af din netværksforbindelse.
Følgende eksempler er derfor forsigtige skøn. 

 • Henter du et landsdækkende udtræk med ortofoto med 6-8 MB/s vil det tage dig ca. to døgn.

Det er vores anbefaling, at du ikke benytter de prædefinerede udtræk, men i stedet benytter de brugerdefinerede filudtræk til GeoDanmark Orto, hvor du kan hente op til ni tiles ad gangen.Der fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører GeoDanmark Ortofoto.

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på orto.

Vælg et sigende visningsnavn.

Markere det ønskede udtræk og klik NÆSTE
Info
iconfalse

Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Forårsortofoto 2019" ændres i udtrækket til: "Foraarsortofoto_2019 ”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.Acceptér ved at klikke GEM

Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.
Abonnementet på et PRÆDEFINERET udtræk har et fast interval på mindst 1 år, så du en mandag senest kl. 04.00 om mindst 1 år vil modtage nyeste udtræk genereret tidligt mandag morgen.

Et sådan abonnement er uhensigtsmæssigt, så vi anbefaler, at du sletter dit abonnement så snart, at du har modtaget dit filudtræk.

Hent et brugerdefineret filudtræk

Under download henter du et brugerdefineret udtræk, der bliver udtrukket, når du bestiller det.  
Det er muligt at oprette et abonnement på det brugerdefinerede udtræk under OPRET, men vi anbefaler DOWNLOAD.


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter DOWNLOADPå denne side skal du vælge Tjeneste, Visningsnavn og Tjenestebruger.
Info
iconfalse
Register

Midt på siden under Navn står navnene på de brugerdefinerede filudtræk, som Datafordeleren tilbyder.

Klik på linjen, der indeholder GeoDanmark Orto. Baggrunden bliver nu grå og registeret er hermed valgt.


Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Forårsortofoto 2019" ændres i udtrækket til: "Foraarsortofoto_2019 ”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Tjenestebruger

Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.

På denne side skal du skrive de parametre du ønsker for dit udtræk.

Det er muligt at vælge op til 9 tiles.


Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Bemærk, at der svares altid "Abonnement blev oprettet", skønt du ikke har bestilt et abonnement, men kun et enkeltstående filudtræk.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.


Generelt for Ortofoto filudtræk 

DLS version1.8

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
GeoDanmark Ortofoto

Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring.

Data opdateres årligt i løbet af 4. kvartal.
Prædefinerede filudtræk 

GeoDanmark Ortofoto kan downloades som et landsdækkende udtræk i opløsningen 12,5 cm og 10 cm.

GeodanmarkOrtofoto125cm svarer til, at hver pixel repræsenterer et areal på 12,5*12,5 cm på jordoverfladen og GeodanmarkOrtofoto10cm svarer til, at hver pixel repræsenterer et areal på 10,0*10,0 cm på jordoverfladen.


Info
iconfalse

BEMÆRK

De prædefinerede udtræk er landsdækkende og derfor meget store datasæt, som det kan være svært at håndtere.

 • Et landsdækkende udtræk med ortofoto fylder: ca. 1.2 TB

Den tid det vil tage at hente et udtræk afhænger af din netværksforbindelse.
Følgende eksempler er derfor forsigtige skøn. 

 • Henter du et landsdækkende udtræk med ortofoto med 6-8 MB/s vil det tage dig ca. to døgn.

Det er vores anbefaling, at du ikke benytter de prædefinerede udtræk, men i stedet benytter de brugerdefinerede filudtræk til GeoDanmark Orto, hvor du kan hente op til ni tiles ad gangen.
GeodanmarkOrtofoto125cm (12,5 cm)

GeoDanmark Ortofoto kan downloades som et landsdækkende udtræk i opløsningen 12,5 cm.

Det landsdækkende udtræk er opdelt i 10*10 km tiles i 4 kanals-ecw-filer (R,G,B,NIR)

Navn på filudtræk

GeodanmarkOrtofoto125cm

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark ortofoto 12,5 cm 
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
FormatECW

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7
Arkiveringstid7
Forventes klarMandag 04:00:00Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89

GeodanmarkOrtofoto10cm (10 cm)

GeoDanmark Ortofoto kan downloades som et landsdækkende udtræk i opløsningen 10 cm.

Det landsdækkende udtræk er opdelt i 10*10 km tiles i 4 kanals-ecw-filer (R,G,B,NIR)

Navn på filudtræk

GeodanmarkOrtofoto10cm

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark ortofoto 10 cm 
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
FormatECW

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7
Arkiveringstid7
Forventes klarMandag 04:00:00Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89


Brugerdefineret filudtræk

GeoDanmark Ortofoto kan downloades i10*10 km tiles.

Det er muligt at vælg op til 9 tiles i et udtræk.

GeoDanmark Ortofoto kan hentes i opløsningen 12,5 cm og 10 cm. GeodanmarkOrtofoto125cm svarer til, at hver pixel repræsenterer et areal på 12,5*12,5 cm på jordoverfladen og GeodanmarkOrtofoto10cm svarer til, at hver pixel repræsenterer et areal på 10,0*10,0 cm på jordoverfladen.GeodanmarkOrtofoto125cm (12,5 cm)

GeoDanmark Ortofoto kan downloades som et landsdækkende udtræk i opløsningen 12,5 cm.

Det landsdækkende udtræk er opdelt i 10*10 km tiles i 4 kanals-ecw-filer (R,G,B,NIR)

Navn på filudtræk

GeodanmarkOrtofoto125cm

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark ortofoto 12,5 cm 
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
FormatECW

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7
Arkiveringstid7Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89
Inputparametre

Det er endvidere muligt at vælge en enkelt parameter  kaldet Afgraensning (10km kvardratnet).

Se hvilke navne du kan indsætte i feltet i nedenstående tabel.Afgrænsing (10km kvadratnet)

En 10*10 km tile

Op til ni 10*10 km tiles

Bestil én enkelt 10*10 km tile

 • udfyld feltet afgrænsning med navnet ””638_58”.


Expand
titleListe med 10*10 km tiles

604_68
604_69
605_64
605_65
605_66
605_67
605_68
605_69
606_60
606_61
606_62
606_63
606_64
606_65
606_66
606_67
606_68
606_69
607_50
607_51
607_52
607_53
607_54
607_55
607_56
607_58
607_59
607_60
607_61
607_62
607_63
607_64
607_65
607_66
607_67
607_68
607_69
607_70
608_47
608_48
608_49
608_50
608_51
608_52
608_53
608_54
608_55
608_56
608_57
608_58
608_59
608_60
608_61
608_62
608_63
608_64
608_65
608_66
608_67
608_68
608_69
608_70
609_46
609_47
609_48
609_49
609_50
609_51
609_52
609_53
609_54
609_55
609_56
609_57
609_58
609_59
609_60
609_61
609_62
609_63
609_64
609_65
609_66
609_67
609_68
609_69
609_70
609_71
609_72
610_46
610_47
610_48
610_49
610_50
610_51
610_52
610_53
610_54
610_55
610_56
610_57
610_58
610_59
610_60
610_61
610_62
610_64
610_65
610_66
610_67
610_68
610_69
610_70
610_71
610_72
610_88
610_89
611_46
611_47
611_48
611_49
611_50
611_51
611_52
611_53
611_54
611_55
611_56
611_57
611_58
611_59
611_60
611_61
611_62
611_63
611_64
611_65
611_66
611_67
611_68
611_69
611_70
611_86
611_87
611_88
611_89
612_46
612_47
612_48
612_49
612_50
612_51
612_52
612_53
612_54
612_55
612_56
612_57
612_58
612_59
612_60
612_61
612_62
612_63
612_64
612_65
612_66
612_67
612_68
612_69
612_70
612_71
612_86
612_87
612_88
612_89
613_45
613_46
613_47
613_48
613_49
613_50
613_51
613_52
613_53
613_54
613_55
613_56
613_57
613_58
613_59
613_60
613_61
613_62
613_63
613_64
613_65
613_66
613_67
613_68
613_69
613_70
613_71
613_86
613_87
613_88
614_45
614_46
614_47
614_48
614_49
614_50
614_51
614_52
614_53
614_54
614_55
614_56
614_57
614_58
614_59
614_60
614_61
614_63
614_64
614_65
614_66
614_67
614_68
614_69
614_70
614_71
614_86
614_87
614_88
614_89
615_44
615_45
615_46
615_47
615_48
615_49
615_50
615_51
615_52
615_53
615_54
615_55
615_56
615_57
615_58
615_59
615_60
615_61
615_63
615_64
615_65
615_66
615_67
615_68
615_69
615_70
616_44
616_45
616_46
616_47
616_48
616_49
616_50
616_51
616_52
616_53
616_54
616_55
616_56
616_57
616_58
616_59
616_60
616_62
616_63
616_64
616_65
616_66
616_67
616_68
616_69
616_70
616_71
616_72
616_73
616_74
617_44
617_45
617_46
617_47
617_48
617_49
617_50
617_51
617_52
617_53
617_54
617_55
617_56
617_57
617_58
617_61
617_62
617_63
617_64
617_65
617_66
617_67
617_68
617_69
617_70
617_71
617_72
617_73
617_74
618_44
618_45
618_46
618_47
618_48
618_49
618_50
618_51
618_52
618_53
618_54
618_55
618_56
618_57
618_58
618_59
618_60
618_61
618_62
618_63
618_64
618_65
618_66
618_67
618_68
618_69
618_70
618_71
618_72
618_73
619_44
619_45
619_46
619_47
619_48
619_49
619_50
619_51
619_52
619_53
619_54
619_55
619_56
619_57
619_58
619_59
619_60
619_61
619_62
619_63
619_64
619_65
619_66
619_67
619_68
619_69
619_70
619_71
619_72
620_44
620_45
620_46
620_47
620_48
620_49
620_50
620_51
620_52
620_53
620_54
620_55
620_56
620_57
620_58
620_59
620_60
620_61
620_64
620_65
620_66
620_67
620_68
620_69
620_70
620_71
620_72
621_44
621_45
621_46
621_47
621_48
621_49
621_50
621_51
621_52
621_53
621_54
621_55
621_56
621_57
621_59
621_68
621_69
621_70
621_71
621_72
622_44
622_45
622_46
622_47
622_48
622_49
622_50
622_51
622_52
622_53
622_54
622_55
622_56
622_57
622_58
622_59
622_60
622_61
622_69
622_70
622_71
622_72
623_44
623_45
623_46
623_47
623_48
623_49
623_50
623_51
623_52
623_53
623_54
623_55
623_56
623_57
623_58
623_59
623_60
623_61
623_66
624_44
624_45
624_46
624_47
624_48
624_49
624_50
624_51
624_52
624_53
624_54
624_55
624_56
624_57
624_58
624_59
624_60
624_61
625_44
625_45
625_46
625_47
625_48
625_49
625_50
625_51
625_52
625_53
625_54
625_55
625_56
625_57
625_58
625_59
625_60
625_61
625_62
626_44
626_45
626_46
626_47
626_48
626_49
626_50
626_51
626_52
626_53
626_54
626_55
626_56
626_57
626_58
626_59
626_60
626_61
627_44
627_45
627_46
627_47
627_48
627_49
627_50
627_51
627_52
627_53
627_54
627_55
627_56
627_57
627_58
628_44
628_45
628_46
628_47
628_48
628_49
628_50
628_51
628_52
628_53
628_54
628_55
628_56
628_57
628_58
628_65
628_66
629_45
629_46
629_47
629_48
629_49
629_50
629_51
629_52
629_53
629_54
629_55
629_56
629_57
629_58
629_65
629_66
630_45
630_46
630_47
630_48
630_49
630_50
630_51
630_52
630_53
630_54
630_55
630_56
630_57
631_45
631_46
631_47
631_48
631_49
631_50
631_51
631_52
631_53
631_54
631_55
631_56
631_57
631_58
632_46
632_47
632_48
632_49
632_50
632_51
632_52
632_53
632_54
632_55
632_56
632_57
632_58
633_47
633_48
633_49
633_50
633_51
633_52
633_53
633_54
633_55
633_56
633_57
633_58
633_61
634_52
634_53
634_54
634_55
634_56
634_57
634_58
634_59
634_60
634_61
634_62
634_63
635_53
635_54
635_55
635_56
635_57
635_58
635_59
635_61
635_62
635_63
636_54
636_55
636_56
636_57
636_58
636_59
636_61
637_54
637_55
637_56
637_57
637_58
637_59
638_55
638_56
638_57
638_58
639_57
639_58
639_59
640_59


Du kan i vieweren få hjælp til at udvælge din tile. 

Læs mere og få adgang til vieweren i infoboksen til højre.

Bemærk, at du til denne tjeneste skal vælge - Ortofoto 12,5cm 2019


Bestil et bestemt antal tiles

 • udfyld feltet afgrænsning med navnene ”606_61|606_62|606_63|606_64|606_67”


Expand
titleListe med 10*10 km tiles

604_68
604_69
605_64
605_65
605_66
605_67
605_68
605_69
606_60
606_61
606_62
606_63
606_64
606_65
606_66
606_67
606_68
606_69
607_50
607_51
607_52
607_53
607_54
607_55
607_56
607_58
607_59
607_60
607_61
607_62
607_63
607_64
607_65
607_66
607_67
607_68
607_69
607_70
608_47
608_48
608_49
608_50
608_51
608_52
608_53
608_54
608_55
608_56
608_57
608_58
608_59
608_60
608_61
608_62
608_63
608_64
608_65
608_66
608_67
608_68
608_69
608_70
609_46
609_47
609_48
609_49
609_50
609_51
609_52
609_53
609_54
609_55
609_56
609_57
609_58
609_59
609_60
609_61
609_62
609_63
609_64
609_65
609_66
609_67
609_68
609_69
609_70
609_71
609_72
610_46
610_47
610_48
610_49
610_50
610_51
610_52
610_53
610_54
610_55
610_56
610_57
610_58
610_59
610_60
610_61
610_62
610_64
610_65
610_66
610_67
610_68
610_69
610_70
610_71
610_72
610_88
610_89
611_46
611_47
611_48
611_49
611_50
611_51
611_52
611_53
611_54
611_55
611_56
611_57
611_58
611_59
611_60
611_61
611_62
611_63
611_64
611_65
611_66
611_67
611_68
611_69
611_70
611_86
611_87
611_88
611_89
612_46
612_47
612_48
612_49
612_50
612_51
612_52
612_53
612_54
612_55
612_56
612_57
612_58
612_59
612_60
612_61
612_62
612_63
612_64
612_65
612_66
612_67
612_68
612_69
612_70
612_71
612_86
612_87
612_88
612_89
613_45
613_46
613_47
613_48
613_49
613_50
613_51
613_52
613_53
613_54
613_55
613_56
613_57
613_58
613_59
613_60
613_61
613_62
613_63
613_64
613_65
613_66
613_67
613_68
613_69
613_70
613_71
613_86
613_87
613_88
614_45
614_46
614_47
614_48
614_49
614_50
614_51
614_52
614_53
614_54
614_55
614_56
614_57
614_58
614_59
614_60
614_61
614_63
614_64
614_65
614_66
614_67
614_68
614_69
614_70
614_71
614_86
614_87
614_88
614_89
615_44
615_45
615_46
615_47
615_48
615_49
615_50
615_51
615_52
615_53
615_54
615_55
615_56
615_57
615_58
615_59
615_60
615_61
615_63
615_64
615_65
615_66
615_67
615_68
615_69
615_70
616_44
616_45
616_46
616_47
616_48
616_49
616_50
616_51
616_52
616_53
616_54
616_55
616_56
616_57
616_58
616_59
616_60
616_62
616_63
616_64
616_65
616_66
616_67
616_68
616_69
616_70
616_71
616_72
616_73
616_74
617_44
617_45
617_46
617_47
617_48
617_49
617_50
617_51
617_52
617_53
617_54
617_55
617_56
617_57
617_58
617_61
617_62
617_63
617_64
617_65
617_66
617_67
617_68
617_69
617_70
617_71
617_72
617_73
617_74
618_44
618_45
618_46
618_47
618_48
618_49
618_50
618_51
618_52
618_53
618_54
618_55
618_56
618_57
618_58
618_59
618_60
618_61
618_62
618_63
618_64
618_65
618_66
618_67
618_68
618_69
618_70
618_71
618_72
618_73
619_44
619_45
619_46
619_47
619_48
619_49
619_50
619_51
619_52
619_53
619_54
619_55
619_56
619_57
619_58
619_59
619_60
619_61
619_62
619_63
619_64
619_65
619_66
619_67
619_68
619_69
619_70
619_71
619_72
620_44
620_45
620_46
620_47
620_48
620_49
620_50
620_51
620_52
620_53
620_54
620_55
620_56
620_57
620_58
620_59
620_60
620_61
620_64
620_65
620_66
620_67
620_68
620_69
620_70
620_71
620_72
621_44
621_45
621_46
621_47
621_48
621_49
621_50
621_51
621_52
621_53
621_54
621_55
621_56
621_57
621_59
621_68
621_69
621_70
621_71
621_72
622_44
622_45
622_46
622_47
622_48
622_49
622_50
622_51
622_52
622_53
622_54
622_55
622_56
622_57
622_58
622_59
622_60
622_61
622_69
622_70
622_71
622_72
623_44
623_45
623_46
623_47
623_48
623_49
623_50
623_51
623_52
623_53
623_54
623_55
623_56
623_57
623_58
623_59
623_60
623_61
623_66
624_44
624_45
624_46
624_47
624_48
624_49
624_50
624_51
624_52
624_53
624_54
624_55
624_56
624_57
624_58
624_59
624_60
624_61
625_44
625_45
625_46
625_47
625_48
625_49
625_50
625_51
625_52
625_53
625_54
625_55
625_56
625_57
625_58
625_59
625_60
625_61
625_62
626_44
626_45
626_46
626_47
626_48
626_49
626_50
626_51
626_52
626_53
626_54
626_55
626_56
626_57
626_58
626_59
626_60
626_61
627_44
627_45
627_46
627_47
627_48
627_49
627_50
627_51
627_52
627_53
627_54
627_55
627_56
627_57
627_58
628_44
628_45
628_46
628_47
628_48
628_49
628_50
628_51
628_52
628_53
628_54
628_55
628_56
628_57
628_58
628_65
628_66
629_45
629_46
629_47
629_48
629_49
629_50
629_51
629_52
629_53
629_54
629_55
629_56
629_57
629_58
629_65
629_66
630_45
630_46
630_47
630_48
630_49
630_50
630_51
630_52
630_53
630_54
630_55
630_56
630_57
631_45
631_46
631_47
631_48
631_49
631_50
631_51
631_52
631_53
631_54
631_55
631_56
631_57
631_58
632_46
632_47
632_48
632_49
632_50
632_51
632_52
632_53
632_54
632_55
632_56
632_57
632_58
633_47
633_48
633_49
633_50
633_51
633_52
633_53
633_54
633_55
633_56
633_57
633_58
633_61
634_52
634_53
634_54
634_55
634_56
634_57
634_58
634_59
634_60
634_61
634_62
634_63
635_53
635_54
635_55
635_56
635_57
635_58
635_59
635_61
635_62
635_63
636_54
636_55
636_56
636_57
636_58
636_59
636_61
637_54
637_55
637_56
637_57
637_58
637_59
638_55
638_56
638_57
638_58
639_57
639_58
639_59
640_59


Du kan i vieweren få hjælp til at udvælge dine tiles. 

Læs mere og få adgang til vieweren i infoboksen til højre.

Bemærk, at du til denne tjeneste skal vælge - Ortofoto 12,5cm 2019Info
iconfalse

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles

GeodanmarkOrtofoto10cm (10 cm)

GeoDanmark Ortofoto kan downloades som et landsdækkende udtræk i opløsningen 10 cm.

Det landsdækkende udtræk er opdelt i 10*10 km tiles i 4 kanals-ecw-filer (R,G,B,NIR)

Navn på filudtræk

GeodanmarkOrtofoto10cm

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark ortofoto 10 cm 
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
FormatECW

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7
Arkiveringstid7Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89
Inputparametre

Det er endvidere muligt at vælge en enkelt parameter  kaldet Afgraensning (10km kvardratnet).

Se hvilke navne du kan indsætte i feltet i nedenstående tabel.Afgrænsning

En 10*10 km tile

Op til ni 10*10 km tiles

Bestil én enkelt 10*10 km tile

 • udfyld feltet afgrænsning med navnet ””638_58”

Du kan i vieweren få hjælp til at udvælge din tile. 

Læs mere og få adgang til vieweren i infoboksen til højre.

Bemærk, at du til denne tjeneste skal vælge - Ortofoto 10cm 2019

Bestil et bestemt antal tiles

 • udfyld feltet afgrænsning med navnene ”606_61|606_62|606_63|606_64|606_67”

Du kan i vieweren få hjælp til at udvælge dine tiles. 

Læs mere og få adgang til vieweren i infoboksen til højre.

Bemærk, at du til denne tjeneste skal vælge - Ortofoto 10cm 2019Info
iconfalse

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles