Page tree
Title: Grunddata - bitemporalitet  
Author: Maria Klostermann Tapdrup Jun 19, 2020
Last Changed by: Maria Klostermann Tapdrup Nov 13, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://confluence.datafordeler.dk/x/h4HRAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Datamodel
Labels
Global Labels (1)
Page Permissions
Page restrictions:
Time Editor  
Nov 13, 2020 07:35 Maria Klostermann Tapdrup View Changes
Ændret navngivning
Sep 04, 2020 09:31 Maria Klostermann Tapdrup View Changes
Tilføjet links til ny registerspecifik dokumentation
Aug 24, 2020 10:33 Maria Klostermann Tapdrup View Changes
Åbnet for anvendere
Aug 20, 2020 10:28 Maria Klostermann Tapdrup  
Bygger på tidligere side "Bitemporalitet på Datafordeleren", som er gemt i WZ 1442-0442