Page tree
Title: Grunddata – eks. på anvendelse af bitemporalitet  
Author: Maria Klostermann Tapdrup Aug 04, 2020
Last Changed by: Kurt Hansen Nov 18, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://confluence.datafordeler.dk/x/GoTRAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Datamodel
Labels
Global Labels (1)
Page Permissions
Page restrictions:
Time Editor  
Nov 18, 2020 19:41 Kurt Hansen View Changes
Nov 13, 2020 07:27 Maria Klostermann Tapdrup View Changes
Ændret navngivning
Aug 24, 2020 10:34 Maria Klostermann Tapdrup View Changes
Åbnet for anvendere
Aug 21, 2020 13:39 Mark Jan Jacobi View Changes
Opdaterede indeks i "sletning ved statusskifte"
Aug 20, 2020 10:28 Maria Klostermann Tapdrup  
Bygger på tidligere side "Bitemporalitet på Datafordeleren", som er gemt i WZ 1442-0442
Outgoing Links