Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Beskrivelse 

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) er et standardiseret referencedatasæt, som viser landets administrative inddelinger.

DAGI-datasættet er ikke færdige korttemaer, men DAGI-data kan sammenstilles med andre data til slutbrugerprodukter eller indgå i forskellige tjenester. DAGI-datasættet indeholder inddelingerne: Regionsinddeling, Landsdel, Kommuneinddeling, Sogneinddeling, Opstillingskreds, Politikreds, Retskreds, Postnummerinddeling, Supplerende Bynavn, Afstemningsområde og Menighedsrådsafstemningsområde.


Dokumentation for hændelser fra DAGI er samlet i Hændelser (DAGI)

Dokumentation for REST fra DAGI er samlet i REST (DAGI)

Dokumentation for WFS fra DAGI er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk