Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Beskrivelse

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor.

CPR-administrationen er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.Dokumentation for hændelser fra CPR er samlet i Hændelser (CPR)

Dokumentation for REST vedrørende offentlige fra CPR er samlet i REST - private (CPR) og REST - offentlige (CPR)