Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Skemaet, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-overblik kan du følge af hvilke DLS versioner, der er implementeret i hvilke miljøer.

BEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filen på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.