Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skemaet, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-overblik kan du følge af hvilke DLS versioner, der er implementeret i hvilke miljøer.

BEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filen på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. 

Skemaer til dataudstilling fra Datafordeleren til anvendere

kemaer der beskriver strukturen af det returnererede data fra Datafordeleren.
JSON

SKEMA TIL DATAOPDATERING FRA DAGI TIL DATAFORDELEREN

Dette skema viser strukturen på dataopdatering fra DAGI til Datafordeleren. 
Denne fil er som udgangspunkt kun relevant for registre.


DAGI_1.28_opdatering.xsd


Se en oversigt over hvilke registre, som udstiller opdateringsskemaer fra registrene til Datafordeleren.