Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På denne side kan du finde teknisk information om WFS på Datafordeleren, samt en uddybning af brug af WFS tjenester i enkelte GIS-klienter.


 
Generelt om WFS-tjenester på Datafordeleren

Brugerstyring - parametrene brugernavn og adgangskode

Parametrene brugernavn og adgangskode skal tilføjes i forespørgsler til WFS-tjenester på Datafordeleren, der kræver en kendt bruger. Når man benytter en GIS-klient skal man tilføje parametrene brugernavn og adgangskode til den url, som man taster ind i GIS-klienten for at oprette forbindelse til WFS-tjenesten.

GIS-klienten vil sende en GetCapabilities-forespørgsel til WFS-tjenesten for at få oplysninger om den, og svaret på GetCapabilities-forespørgslen vil indeholde endpoints tilføjet parametrene brugernavn og adgangskode. Når GIS-klienten herefter benytter disse endpoints til andre forespørgsler, vil parametrene brugernavn og adgangskode komme med.

Hvis man konfigurerer eller udvikler en webapplikation, skal man ligeledes være opmærksom på behov for parametrene brugernavn og adgangskode i tjenester, der kræver en kendt bruger.


Namespaces

Dette er tiltænkt avancerede brugere.

Når der benyttes præfikser i navne på featuretyper i forespørgsler (fx dagi:Kommuneinddeling), så kræver WFS-tjenesterne, at præfikser bliver bundet med parameteren NAMESPACE (NAMESPACES i WFS 2.0).

Nogle GIS-klienter håndterer dette uden problemer, således at brugeren ikke behøver at tænke over det. Hvis man benytter en GIS-klient, der ikke håndterer namespaces, kan det være, at man kan sætte NAMESPACE-parameteren i den URL, man benytter til at oprette forbindelse til WFS-tjenesten.

Hvis man konfigurerer eller udvikler en webapplikation, skal man ligeledes være opmærksom på namespaces - her kan man dog have bedre mulighed for at undlade præfikser (fx Kommuneinddeling i stedet for dagi:Kommuneinddeling).GML-applikationsskemaer med extension/nedarvning

Dette er tiltænkt avancerede brugere.

GML-applikationsskemaer i Datafordelerens WFS-tjenester er typiske dannet ud fra en UML-model, hvor man har benyttet nedarvning. Det betyder, at GML-applikationsskemaerne ofte har en struktur, hvor de konkrete featuretyper er dannet ud fra abstrakte featuretyper og extension. Dvs. man kan have en abstrakt featuretype med de attributter, der er fælles for alle featuretyper i et forretningsdomæne, og de konkrete featuretyper dannes ved at tilføje attributter, der er specifikke for den konkrete featuretype.

Nogle GIS-klienter kan have vanskeligt ved at håndtere extension og vil fx kun vise de specifikke attributter. Hvis geometrien er en nedarvet, fælles attribut, kan nogle GIS-klienter derfor ikke rendere de pågældende features. Man kan også komme ud for, at GIS-klienter præsenterer brugeren for et valg mellem mulige geometrityper, og brugeren skal derefter vælge den rigtige for at få renderet geometrierne.

Om de enkelte klienter

QGIS 2.18

Virker i 2.18 med plugin WFS 2.0. Stednavne har dog ikke navneattributten med, men plugin virker ellers.

GeoDanmark virker med Namespace, hvis man vælge version 1.0 eller 1.1, når man sætter det op. Virker ikke for de andre tjenester.

QGIS 3.4

Virker med plugin Datafordeler.

ArcMap 10.5 og 10.6

ArcMap har ikke en indbygget WFS-funktion, så hver forbindelse skal tilføjes via Interoperability Connections. Her skal man oprette en ny forbindelse for hvert WFS-kort man vil have ind. Dette på grund af det satte maksimale antal hentede enheder. Hvis man henter to WFS-kort fra samme forbindelse, tæller det samlende antal enheder, så man vil opnå det maksimale antal enheder ved det første kort og dermed ikke få en eneste enhed med på det næste kort på forbindelsen. Dette er relevant hvis man vil have to WFS-kort fra samme tjeneste på sit baggundskort samtidigt.

MapInfo Pro 16.3

Alle WFS-tjenester virker i MapInfo 16.0.3.


Brug af BBOX-filter for WFS i MapInfo.

  • Indlæs et baggrundskort og zoom ind på det ønskede område.
  • Herefter skal anvender vælge sin WFS.
  • Under valg af WFS er der et row-filter.

  • Vælg geometri under column.
  • Vælg BBOX under operator.
  • Vælg Current Mapper under Value.

Dette er testet og virker med med MapInfo 16.0.3.