Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »Det er muligt at oprette tjenestebruger med: 

DELING AF CERTIFIKAT

Til brug for tjenestebruger med certifikat skal den offentlige del af certifikatet deles med Datafordeleren.

Normalt er certifikaterne incl. privat-nøgle i "PKCS12"-format. I Datafordeleren anvendes CER-format ved oprettelse af tjenestebruger med certifikat på Datafordeleren.

Du kan hente hjælp i Eksport certifikat til CER-format

Quick Guide - FOCES funktionscertifikat • Klik på Plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger


 • Vælg godkendelsesmetoden FOCES (Funktionscertifikat) og vælg Opret Tjenestebruger


 • Den nye Tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad • Overfør et MOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat


 • Det udpegede certifikat valideres og vises vælg Tilføj for at tilføje det overførte certifikat til Tjenestebrugeren


Certifikatet overføres og Tjenestebrugeren er opdateret


Quick Guide - MOCES virksomhedscertifikat

 • Klik på Plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger


 • Vælg godkendelsesmetoden VOCES (Virksomhedscertifikat) og vælg Opret Tjenestebruger


 • Den nye Tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad


 • Overfør et MOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat


 • Det udpegede certifikat valideres og vises vælg Tilføj for at tilføje det overførte certifikat til Tjenestebrugeren


Certifikatet overføres og Tjenestebrugeren er opdateret • No labels