Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


Registermyndighedens registeradministrator sørger for godkendelse af anvendere, der ønsker adgang til en de adgangsbegrænsede tjenester registeret udstiller via Datafordeleren. Tildeling af rettigheder til anvendere bliver foretaget af registeradministratoren i Administrationsportalen.

Tildelingen af rettigheder til anvendere, som ønsker adgang til en de adgangsbegrænsede tjenester via NemLog-in STS, administreres i NemLog-in STS af registermyndighedens NemLog-in administrator.

Registermyndighederne leverer dataopdateringer til Datafordeleren. I punktet Dataleverancer kan du hente yderlige informationer om Dataleverancen, som bliver specificeret i Dataleverancespecifikation (DLS).
Tildelingen af rettigheder i Administrationsportalen

Godkendelse af anvendere til adgangsbegrænsede tjenester i Administrationsportalen

Læs mere i Vejledning til Administrationsportalen


 • Hav en oversigt over profiler med tilknyttede roller og tjenester

 • Anmodning fra webbruger om adgang for tjenestebruger modtages på mail 
  Anmodning modtages via den mailadresse, som er oplyst i DLS for tjenesten

 • Vælg menuen BRUGER

 • Fremsøg webbruger via fornavnet

 • Vælg webbrugeren

 • Vælg Rediger bruger

 • Tryk Næste

 • Vælg faneblad med den tjenestebruger der fremgår af anmodningsmailen

 • Vælg den profil der matcher den tjeneste brugeren har anmodet om og tryk på pilen
  Noter koblingen mellem tjenesten og brugeren i rettighedsoversigten

 • Tryk Næste

 • Tryk Gem

RETTIGHEDSOVERSIGT

Det er ikke muligt at få et nemt overblik over i kobling mellem de tjenester brugerne anmoder om adgang til og de profiler man kan tildele brugerne i Administrationsportalen.

Det er derfor en god ide at lave en oversigt over brugere og deres rettigheder.
Tildelingen af rettigheder i NemLog-in STS Administration

Registermyndigheden modtager en anmodning fra NemLog-in STS i en mail, når en anvender anmoder om adgang til en tjeneste.

Registermyndigheden tildeler privilegier i NemLog-in STS til anvenderen i NemLog-in STS Administration.

Anvenderen modtager mail fra NemLog-in STS Administrationen om, at privilegier er tildelt.

Læs mere om tildelingen af privilegier i Digitaliseringsstyrelsens vejledning:
Dataleverancer

Registermyndighederne leverer dataopdateringer til Datafordeleren via replikeringskanaler i form af SOAP service og/eller SFTP. 

Følgende er beskrivelse og dokumentation, som er relevant for dataadministrationen:
Dataleverancespecifikation (DLS) 

Dataleverancespecifikation (DLS) fastlægger specificering af dataleverancen fra dataleverandøren til Datafordeleren, herunder hvilke data leverancen indeholder, og hvilke tjenester der skal udstilles.

I DLS-oversigten kan du følge versionering af hvilke DLS'er der er undervejs, og hvilke der er implementeret hvor.


 • No labels