Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siden er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til DAGI. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.   

Siden gennemgår hændelserne for DAGI samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for DAGI i Selvbetjeningen. 

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.Generelt for DAGI hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenDAGIM
FormatXML/JSON
DLS version1.28

Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Outputskema

DAGI hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser
Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Logisk entitet (objekttype): Afstemningsomraade 

Beskedtype: AfstemningsomraadeCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse) 
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeAfstemningsomraade
RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
Objekthandling

Constant(Create)

OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Beskedtype: AfstemningsomraadeUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse) 
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektType

Afstemningsomraade

RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingLoad(Feltliste) 
OpgaveEmne

Constant(52.20.10.15)

RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
idBemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status
forretningshændelse
navn
geometri
afstemningsområdenummer
afstemningsstedNavn


Beskedtype: AfstemningsomraadeDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse) 
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeAfstemningsomraade
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusN/A
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingConstant(Delete) 
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A


Logisk entitet (objekttype): Kommuneinddeling 

Beskedtype: KommuneinddelingCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse) 
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektType

Kommuneinddeling   

RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Beskedtype: KommuneinddelingUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse) 
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeKommuneinddeling    
RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
idBemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status
forretningshændelse
navn
geometri
kommunekode
LAU1værdi


Beskedtype: KommuneinddelingDelete 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeKommuneinddeling   
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusN/A
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Logisk entitet (objekttype): Menighedsraadsafstemningsomraade

Beskedtype: MenighedsraadsafstemningsomraadeCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeMenighedsraadsafstemningsomraade
RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
Status

Load(status)

RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Beskedtype: MenighedsraadsafstemningsomraadeUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeMenighedsraadsafstemningsomraade
RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
idBemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status
forretningshændelse
navn
geometri
Mrafstemningsområdenummer
afstemningsstedNavn
Beskedtype: MenighedsraadsafstemningsomraadeDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeMenighedsraadsafstemningsomraade
RegistreringsaktørN/A
Registreringstid

Load(registreringFra)

StatusN/A
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Logisk entitet (objekttype): Postnummerinddeling

Beskedtype: PostnummerinddelingCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektTypePostnummerinddeling
Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
Objekthandling

Constant(Create)

OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Beskedtype: PostnummerinddelingUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePostnummerinddeling
RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
idBemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status
forretningshændelse
navn
geometri
postnummer
Beskedtype: PostnummerinddelingDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A 
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektType

Postnummerinddeling

Registreringsaktør

N/A

RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusN/A 
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Logisk entitet (objekttype): Sogneinddeling

Beskedtype: SogneinddelingCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeSogneinddeling
RegistreringsaktørLoad(registreringsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingConstant(Create) 
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Beskedtype: SogneinddelingUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeSogneinddeling
Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
idBemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status
forretningshændelse
navn
geometri
sognekode
LAU2værdi
Beskedtype: SogneinddelingDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeSogneinddeling
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusN/A
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
Objekthandling

Constant(Delete)

OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Logisk entitet (objekttype): SupplerendeBynavn

Beskedtype: SupplerendeBynavnCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeSupplerendeBynavn
RegistreringsaktørLoad(virkningsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

ObjekthandlingConstant(Create) 
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A
Beskedtype: SupplerendeBynavnUpdate  


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeSupplerendeBynavn
RegistreringsaktørLoad(virkningsaktoer)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(status)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
idBemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status
forretningshændelse
navn
geometri
Beskedtype:  SupplerendeBynavnDelete  


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesLoad(forretningshaendelse)
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektType

SupplerendeBynavn

RegistreringsaktørN/A 
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusN/A 
RegistreringsIDLoad(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.10.15)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A