Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Ejerfortegnelsen (EJF)


Læs mere generelt om bitemporalitet på siden Bitemporalitet - dokumentation.

Generelle forhold for EJF tjenester

Ejerfortegnelsens (EJF) tjenester på Datafordeleren har disse temporale søgemuligheder: 

Søgeparameter: tidspunkt

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • Registreringstid
  • Virkningstid

 

Søgeparameter: tidsperiode

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • RegistreringstidFra
  • RegistreringstidTil
  • VirkningstidFra
  • VirkningstidTil

I EJF har disse parametre defaultværdien tidspunktet for eksekveringstidspunktet for søgningen (dvs. tjenesten returnerer objekter, der er registrerede og gældende på tidspunktet, hvor søgningen foregår).   

     

Søgeparameter: status

Udfaldsrummet for parameteren Status i EJF er:

  • Gældende
  • Tilbagerullet
  • Historisk

BEMÆRK

Datoformat følger ISO 8601 Date and time formatAlle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. 

Ejerfortegnelsen ikke benytter mikrosekunder for registerings- og virkningstid. For deres registerings- og virkningstid er mikrosekunderne er altid 0 og har derfor følgende format yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.000000.
Specifikke detaljer for EJFs tjenester og data

Som opfølgning på den generelle beskrivelse af bitemporalitet i grunddataprogrammet, er der fremkommet en række ønsker til yderligere dokumentation af anvendelsen af bitemporalitet i de enkelte registre. 

Dokumentet her er – sammen med vedhæftede generelle dokumentation af opdateringer, hændelser og bitemporalitet ”Ejerfortegnelsen - Ejerskifter og hændelser” et led i denne dokumentation.
Historik og bitemporalitet

Præcisering af angivelsen af virkningstid

Ejerfortegnelsens data etableres ud fra registrering af faktiske ejere og ejendomsadministratorer i ESR. Alle registrerede gældende og historiske ejere udtrækkes fra ESR og indlæses i Ejerfortegnelsen ifb. implementeringen af Ejerfortegnelsen. Ejerfortegnelsen vil derfor have registreret de samme historiske ejere mv., som der i dag er registreres i ESR.


Virkningstidshistorik for forretningsobjekterne

Retvisende virkningstid ift. historiske ejerskaber er afhængig af tilsvarende registreringer i ESR. Der skabes ikke historik, som ikke findes i ESR. Analyse af de konverterede ejerskaber viser, at der er en del variation i den historiske registrering i ESR på de enkelte ejendomme. De sidste 25 år synes dog dækket ind for alle.


Forhold for fastholdelsen af bitemporal information for historiske data før grunddatamodellen blev indført

Selvom der ikke anvendes bitemporalitet i ESR, vil de konverterede data i Ejerfortegnelsen være registreret fuldt ud i den bitemporale model. Oplysninger i ESR om bl.a. afståelse, overtagelse, TID-IND, TID-UD anvendes til at etablere denne bitemporalitet ift. konverteringen af ESR data til Ejerfortegnelsen.

Der er derfor bitemporalt her ingen forskel på de konverterede data og de fremadrettede registreringer i Ejerfortegnelsen.

Bemærk: Ejerfortegnelsen udstiller både ”faktiske ejere” (som i ESR) og ”tinglyste ejere” (som i Tingbogen). Da ESR ikke indeholder brugbare registreringer af tinglyste ejere, vil tinglyste ejerskaber ikke optræde i Ejerfortegnelsen ved opstarten. Disse vil først blive opdateret og udstillet, når der efter implementeringen modtages tinglysningsbeskeder herom fra Digital Tinglysning.

Indtil da vil tinglyste ejerandele være udstilles som ?/? ift. de faktiske ejere.


Oprindelsestidspunkt

Ejerfortegnelsen har som sådan ikke et oprindelsestidspunkt, da Ejerfortegnelsens data ikke er afhængige af et afviklingstidspunkt, men bruger derimod alle registrerings- og virkningstider fra kildesystemet ESR.

Ejerfortegnelsen kom i drift på Datafordeleren 2019-06-11T00:00:00.000000+02:00, som kan registres, som oprindelsestidspunkt, hvis der er behov for at have et oprindelsestidspunkt for komplethedens skyld.


Modelregler

Beskrivelse af implementering af modelreglerne for bitemporalitet herunder eventuelle afvigelser

Ejerfortegnelsen følger modelreglerne fuldt ud og udstiller den fulde historik bitemporalt.


Statusværdier og livscyklus

Beskrivelse af værdier for status

Ejerfortegnelsen har tre statusværdier: gældende, historisk og tilbagerullet.

Hovedforløbet er, at et ejerskab bliver gældende når ejendommen sælges historisk fra anmeldelses/overtagelsesdatoen.

Er der tale om en tilbagerulning (fx ifb. et betinget skøde), kan et gældende ejerskab antage værdien tilbagerullet i den givne periode, ligesom den gamle ejer genindsættes. Dvs. ejerskab skifter status fra historisk til gældende.


Præcisering af status-værdier, der kan have overlappende virkningstid

I Ejerfortegnelsen kan et ejerskab/forretningsobjekt ikke være overlappende bitemporalt, men anvender man kun virkningstid kan der i den tidsmæssige registrering være overlap. Fx kan et betinget skøde blive aflyst, hvorefter ejerskaber ift. virkningstid tilbagerulles til situationen før det betingede skøde, mens de hidtidige registreringer afregistreres i registreringstiden.

Man skal altså altid bruge både virkningstid og registreringstid, hvis man skal have et entydigt svar.Statusværdier og relationer

Beskrivelse af statusværdier der er meningsfyldte at betragte ved relationer mellem forretningsobjekter internt i et register og på tværs af registre

Ejerfortegnelsen har ingen komplekse relationer til andre registre. Ejerfortegnelsen henter oplysninger om personer og virksomheder via hhv. CPR-nummer og CVR-nummer samt ejendomsoplysninger fra hhv. Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret ud fra et BFE-nummer.

For yderligere dokumentation af relationerne henvises til Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur (bilag B) – alternativt til udstillingsmodellen.Tilgængelige søgeparametre i EJFs tjenester

Ejerfortegnelsen

Metode

Tjenestetype

TIL-FRA
(søgning med periode)

Tidspunkt
(søgning med tidspunkt)

Status

Handelsoplysning

REST


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

Ejerskfite

REST

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

PersonEllerVirksomhedsoplysning

REST


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

EjerskabMedStamoplysninger

REST


Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

EjendomsadministratorMedStamoplysninger

REST


Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

Ejerskabsskifte

REST

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

Handelsoplysning

Filudtræk


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

 Status = NULL

Ejerskifte

Filudtræk


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW () 

 Status = NULL

PersonEllerVirksomhedsoplysning

Filudtræk


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW () 

 Status = NULL

EjerskabMedStamopl

Filudtræk


Virkningstid = NOW () 

Status = NULL

EjendomsadministratorMedStamopl

Filudtræk


Virkningstid = NOW () 

Status = NULL

Ejerskabsskifte

Filudtræk


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW () 

Status = NULL

EJFTotalUdtraekFlad

Filudtræk

DAFTimestampFra = NULL
DAFTimestampTil = NOW ()
RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL

**Kan være en liste af værdier.EjerfortegnelsenFortrolig

Metode

Tjenestetype

TIL-FRA
(søgning med periode)

Tidspunkt
(søgning med tidspunkt)

Status

Ejerskab

REST

RegistreringtidFra =  NULL
RegistreringtidTil  =  NULL
VirkningtidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

 Status = NULL**

EjendommeMedSammeEjer

REST

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

Ejendomsadministrator

REST

RegistreringtidsFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

PersonVirksomhedsAdministatror

REST

RegistreringtidsFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL

VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

 Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

EjerskabMedStamoplysnigner

REST


 Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

EjendomsadministratorMedStamoplysninger

REST


Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

REST


Virkningstid = NOW ()

 Status = NULL**

Ejerskab

Filudtræk

RegistreringtidsFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()


 Status = NULL

EjendomsAdministrator

Filudtræk

RegistreringtidsFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()


Status = NULL

PersonEllerVirksomhedsAdmin

Filudtræk

RegistreringtidsFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()


Status = NULL

EjerskabMedStamopl

Filudtræk


Virkningstid = NOW ()


Status = NULL

EjendomsadministratorMedStamopl

Filudtræk


Virkningstid = NOW ()


Status = NULL

PersonVirksomhedsAdminStamopl

Filudtræk


Virkningstid = NOW ()


Status = NULL

EJFFortroligTotalUdtraekFlad

Filudtræk

DAFTimestampFra = NULL
DAFTimestampTil = NOW ()
RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()


Status = NULL

**Kan være en liste af værdier.EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet

Metode

Tjenestetype

TIL-FRA
(søgning med periode)

Tidspunkt
(søgning med tidspunkt)

Status

EjerskabMedStamoplysninger

REST


Virkningstid = NOW ()

 Status = NULL**

EjendomsadministratorMedStamoplysninger

REST


Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

REST

RegistreringtidsFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL

VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Virkningstid = NOW ()

  Status = NULL**

**Kan være en liste af værdier.