Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver hændelser på Datafordeleren fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.

BEMÆRK

Bemærk, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) i statusfeltet returnerer koder i hændelsesbeskederne.

Koderne referere til livscyklus-værdier. Beskrivelse af de mulige livscyklus-værdier er beskrevet i BBRs kodeliste for livscyklus.

Generelt for BBR hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenBBR
FormatXML/JSON
DLS version2.4.4

Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Outputskema

BBR hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
Logisk entitet (objekttype): BBRSag

 • Beskedtype: BBRSagCreate

 • Beskedtype: BBRSagUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BBRSag

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)
Logisk entitet (objekttype): Bygning 

 • Beskedtype: BygningCreate

 • Beskedtype: BygningUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Bygning

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(jordstykke)

Load(husnummer)

Load(ejerlejlighed)

Load(grund)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

MU.Jordstykke

DAR.Husnummer

BBR.EjerlejlighedEjendomsrelation

BBR.Grund

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): BygningEjendomsrelation

 • Beskedtype: BygningEjendomsrelationCreate

 • Beskedtype: BygningEjendomsrelationUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningEjendomsrelation

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(bygning)

Load(bygningPåFremmedGrund)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Bygning

BBR.BPFGEjendomsrelation

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Ejendomsrelation

 • Beskedtype: EjendomsrelationCreate

 • Beskedtype: EjendomsrelationUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejendomsrelation

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(ejerlejlighed)

Load(samletFastEjendom)

Load(bygningPåFremmedGrund)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

MU.Ejerlejlighed

MU.SamletFastEjendom

MU.BygningPåFremmedGrund

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Enhed

 • Beskedtype: EnhedCreate

 • Beskedtype: EnhedUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Enhed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(opgang)

Load(etage)

Load(adresseIdentificerer)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Opgang

BBR.Etage

DAR.Adresse

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): EnhedEjendomsrelation

 • Beskedtype: EnhedEjendomsrelationCreate

 • Beskedtype: EnhedEjendomsrelationUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

EnhedEjendomsrelation

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(enhed)

Load(ejerlejlighed)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Enhed

BBR.EjerlejlighedEjendomsrelation

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Etage

 • Beskedtype: EtageCreate

 • Beskedtype: EtageUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Etage

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(bygning)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Bygning

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Fordelingsareal

 • Beskedtype: FordelingsarealCreate

 • Beskedtype: FordelingsarealUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Fordelingsareal

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(bygning)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Bygning

BBR.ForretningsområdeGeografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): FordelingAfFordelingsareal

 • Beskedtype: FordelingAfFordelingsarealCreate

 • Beskedtype: FordelingAfFordelingsarealUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

FordelingAfFordelingsareal

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(enhed)

Load(fordelingsareal)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Enhed

BBR.Fordelingsareal

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Grund

 • Beskedtype: GrundCreate

 • Beskedtype: GrundUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Grund

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(husnummer)

Load(bestemtFastEjendom)

Load(forretningsområde))

RelateretObjekttype

DAR.Husnummer

BBR.SFEEjendomsrelation

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): GrundJordstykke

 • Beskedtype: GrundJordstykkeCreate

 • Beskedtype: GrundJordstykkeUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

GrundJordstykke

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(grund)

Load(jordstykke)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Grund

MU.Jordstykke

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Opgang

 • Beskedtype: OpgangCreate

 • Beskedtype: OpgangUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Opgang

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(bygning)

Load(adgangFraHusnummer)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Bygning

DAR.AdgangFraHusnummer

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Sagsniveau

 • Beskedtype: SagsniveauCreate

 • Beskedtype: SagsniveauUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Sagsniveau

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(byggesag)

Load(stamdataBygning)

Load(sagsdataBygning)

Load(stamdataEnhed)

Load(sagsdataEnhed)

Load(stamdataEtage)

Load(sagsdataEtage)

Load(stamdataGrund)

Load(sagsdataGrund)

Load(stamdataOpgang)

Load(sagsdataOpgang)

Load(stamdataTekniskAnlæg)

Load(sagsdataTekniskAnlæg)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.BBRSag

BBR.StamdataBygning

BBR.SagsdataBygning

BBR.StamdataEnhed

BBR.SagsdataEnhed

BBR.StamdataEtage

BBR.SagsdataEtage

BBR.StamdataGrund

BBR.SagsdataGrund

BBR.StamdataOpgang

BBR.SagsdataOpgang

BBR.StamdataTekniskAnlæg

BBR.SagsdataTekniskAnlæg

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)


Logisk entitet (objekttype): Teknisk anlæg

 • Beskedtype: TekniskAnlægCreate

 • Beskedtype: TekniskAnlægUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningsproces)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Teknisk anlæg

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshændelse)

OpgaveEmne

N/A

RelateretObjektID

Load(grund)

Load(bygning)

Load(jordstykke)

Load(bygningPåFremmedGrund)

Load(ejerlejlighed)

Load(husnummer)

Load(enhed)

Load(forretningsområde)

RelateretObjekttype

BBR.Grund

BBR.Bygning

MU.Jordstykke

BBR.BPFGEjendomsrelation

BBR.EjerlejlighedEjendomsrelation

DAR.Husnummer

BBR.Enhed

BBR.Forretningsområde


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)