Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra GeoDanmarkVektor.

GeoDanmark60_GML321

Beskrivelse

GeoDanmark 6.0-data er de topografiske grunddata, som ligger til grund for SDFEs digitale kortprodukter. GeoDanmark-objekttyperne er inddelt i syv klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrative inddelinger.

Hvis du har behov for et landsdækkende udtræk af GeoDanmark data, er tjenesten GeoDanmark 6.0 den mest effektive. Du kan i Selvbetjeningen vælge mellem tre forskellige formater; GML (v3.2.1), Esri Shape eller MapInfo TAB.

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1). 

Bemærk, at denne tjeneste bliver opdateret ugentligt. Opdaterede filudtræk vil være til rådighed mandag morgen.


Generelt

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_GML321

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60_GML321

Type

Prædefineret

DLS version

1.32

Formater

GML (v3.2.1)

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Lagringstid for udtræk

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89

GeoDanmark60_SHP

Beskrivelse

GeoDanmark 6.0-data er de topografiske grunddata, som ligger til grund for SDFEs digitale kortprodukter. GeoDanmark-objekttyperne er inddelt i syv klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrative inddelinger.

Hvis du har behov for et landsdækkende udtræk af GeoDanmark data, er tjenesten GeoDanmark 6.0 den mest effektive. Du kan i Selvbetjeningen vælge mellem tre forskellige formater; GML (v3.2.1), Esri Shape eller MapInfo TAB.

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape. 

Bemærk, at denne tjeneste bliver opdateret ugentligt. Opdaterede filudtræk vil være til rådighed mandag morgen.


Generelt

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_SHP

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60_SHP

Type

Prædefineret

DLS version

1.32

Formater

Esri Shape

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode 

Lagringstid for udtræk

7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89
GeoDanmark60_TAB

Beskrivelse

GeoDanmark 6.0-data er de topografiske grunddata, som ligger til grund for SDFEs digitale kortprodukter. GeoDanmark-objekttyperne er inddelt i syv klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrative inddelinger.

Hvis du har behov for et landsdækkende udtræk af GeoDanmark data, er tjenesten GeoDanmark 6.0 den mest effektive. Du kan i Selvbetjeningen vælge mellem tre forskellige formater; GML (v3.2.1), Esri Shape eller MapInfo TAB.

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB. 

Bemærk, at denne tjeneste bliver opdateret ugentligt. Opdaterede filudtræk vil være til rådighed mandag morgen.


Generelt

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_TAB

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60_TAB

Type

Prædefineret

DLS version

1.32

Formater

MapInfo TAB

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Lagringstid for udtræk7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89
GeoDanmark60bruger

Beskrivelse

GeoDanmark er de topografiske grunddata, som ligger til grund for SDFEs digitale kortprodukter. GeoDanmark-objekttyperne er inddelt i syv klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrative inddelinger.

Hvis du har brug for data for én specifik kommune eller region, kan du i Selvbetjeningen bestille et filudtræk, som netop matcher dette behov. Hvis dit behov er et filudtræk i et format ud over de tre, som er tilgængelige i de prædefinerede versioner (GML, SHAPE og TAB), har du i Selvbetjeningen også mulighed for at vælge formaterne Autocad DWG, Geomedia Access eller MicroStation Design (V8).


Generelt

Navn på filudtræk

GeoDanmark60bruger

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60, brugerdefinerede udtræk

Type

Brugerdefineret

DLS version

1.32

Formater

TAB (MapInfo)
SHP
(Esri Shape)
DWG
(Autocad)
MDB (Geomedia Access)
DGN8 (MicroStation Design)
GML321 (GML v3.2.1) 

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage


Projektioner

 Projektion

 Beskrivelse

25832

 UTM Zone 32 etrs89

25833 

 UTM Zone 33 etrs89

4093 

 DKTM1: Vestlige Jylland

4094 

 DKTM2: Østlige Jylland og Fyn

4095 

 DKTM3: Sjælland

4096 

 DKTM4: Bornholm

s34j

 System 34: Jylland

s34s

 System 34: Sjælland 

2196 

 Kortprojektion 2000 Jylland

2197 

 Kortprojektion 2000 Sjælland

2198 

 Kortprojektion 2000 Bornholm

4230 

 Geografisk ed50

4326 

 Geografisk wgs84

4258 

 Geografisk etrs89


Inputparametre

Navn

Forkortelse

Type

Beskrivelse

Default værdi

DAGItema

DAGItema

Streng

DAGI tema som ønskes anvendt til filtrering af data. Der kan vælges mellem følgende DAGI temaer: kommune eller region

NULL

DAGItemaKode

DAGItemaKode

Streng

En eller flere koder i det valgte DAGI tema. For eksempel en eller flere kommunekoder, hvis det valgte DAGI tema er Kommune.

For at vælge Roskilde Kommune: indsæt 0265

NULL

output-format

format

Streng

TAB (MapInfo)
SHP
(Esri Shape)
DWG
(Autocad)
MDB (Geomedia Access)
DGN8 (MicroStation Design)
GML321 (GML v3.2.1) 


ProjektionOutput

ProjOutput

Streng

Projektion jævnfør tabel over projektioner

25832