Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDette side er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til EBR. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.

Siden gennemgår overordnet hændelserne for EBR samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for EBR i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.


Generelt for EBR hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenEBR
FormatXML/JSON
DLS version2.9.1
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger 

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning 

Outputskema

Se indlejrede skema-filer for output for hændelser

Skema - hændelser (EBR)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
Logisk entitet (objekttype): Ejendomsbeliggenhed

Beskedtype: EjendomsbeliggenhedCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejendomsbeliggenhed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

N/A

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(adresseLokalId)
Load(KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE)
Load(BESTEMTFASTEJENDOMBFENR)
Load(husnummerLokalId)

RelateretObjekttype

adresseLokalId
kommunekode
bestemtFastEjendomBFEnr
husnummerLokalId


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneinddelingKommunekode)


Beskedtype: EjendomsbeliggenhedUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejendomsbeliggenhed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(adresseLokalId)
Load(KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE)
Load(BESTEMTFASTEJENDOMBFENR)
Load(husnummerLokalId)

RelateretObjekttype

adresseLokalId
kommunekode
bestemtFastEjendomBFEnr
husnummerLokalId


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
FeltnavnVærdi
kommuneManueltAngivet

kommuneManueltAngivet:true
kommuneManueltAngivet:false

Bemærk, at værdierne skal tastet ind i hændelsesabonnementet i Selvbetjeningen og bliver ikke præsenteret via en drop down menu. 
adresseManueltAngivet

adresseManueltAngivet:true
adresseManueltAngivet:false

Forretningshaendelse

Forretningshaendelse:adresseændring
Forretningshaendelse:ejendomsforandring
Forretningshaendelse:ejerhenvendelse

Forretningsproces

Forretningsproces:automatiskBeregnet
Forretningsproces:manueltOpdateret

kommuneinddelingKommunekode:xxxx
adresseLokalIdadresseLokalId: UUID
husnummerLokalIdhusnummerLokalId: UUID


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneinddelingKommunekode)


Beskedtype: EjendomsbeliggenhedDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejendomsbeliggenhed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

N/A

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(adresseLokalId)
Load(KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE)
Load(BESTEMTFASTEJENDOMBFENR)
Load(husnummerLokalId)

RelateretObjekttype

adresseLokalId
kommunekode
bestemtFastEjendomBFEnr
husnummerLokalId


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneinddelingKommunekode)