Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Høje målebordsblade, Lave målebordsblade og Preussiske målebordsblade.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Guide til Danmarks Topografiske Kortværk (historisk) filudtræk

Denne guide forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/Download et filudtræk

Under download henter du et brugerdefineret udtræk, der bliver udtrukket, når du bestiller det. 

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter DOWNLOAD
På denne side skal du vælge Tjeneste, Visningsnavn og Tjenestebruger.Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Tjenestebruger

Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.


Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.

Vælg en eller flere filer til downloade.Klik herefter på GEM

Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OKNår Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.Bemærk, at der svares altid "Abonnement blev oprettet", skønt du ikke har bestilt et abonnement, men kun et enkeltstående filudtræk.
Generelt for Høje målebordsblade filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenHoejeMaalebordsblade
DLS version1.4
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode


Prægeneret filudtræk

DTK-HoejeMaalebordsblade

De høje målebordsblade blev produceret i perioden 1842-1899.
I denne periode hørte Sønderjylland med til Tyskland, og derfor blev dette område ikke opmålt.
Datasættet er produceret ved scanning af de trykte kort, kortenes opløsning er 254 dpi.

Navn på filudtræk

DTK-HoejeMaalebordsblade

Visningsnavn på filudtræk

DTK-HoejeMaalebordsblade

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Lagringstid for udtræk

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89


Generelt for Lave målebordsblade filudtræk 

Registermyndighedsnavn i SelvbetjeningenLaveMaalebordsblade
DLS version1.4
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode


Prægeneret filudtræk

DTK-LaveMaalebordsblade

Topografiske kort i målforhold 1:20.000, udgivelsesår er i perioden 1901-1971.
For Sønderjylland er første udgivelse i 1938, og der er midlertidige målebordsblade fra perioden 1920-1925.
Datasættet er produceret ved scanning af de trykte kort, kortenes opløsning er 254 dpi.

Navn på filudtræk

DTK-LaveMaalebordsblade

Visningsnavn på filudtræk

DTK-LaveMaalebordsblade

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Lagringstid for udtræk

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89


Generelt for Preussiske målebordsblade filudtræk 

Registermyndighedsnavn i SelvbetjeningenPreussiskeMaalebordsblade
DLS version1.4
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskodePrægeneret filudtræk

DTK-PreussiskeMaalebordsblade

De preussiske målebordsblade er topografiske kort svarende til de danske målebordsblade. Målforhold 1:25.000

Navn på filudtræk

DTK-PreussiskeMaalebordsblade

Visningsnavn på filudtræk

DTK-PreussiskeMaalebordsblade

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89