Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra GeoDanmark Vektor.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i principperne bag filudtræk på Datafordeleren.

Få en generel guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Guides til GeoDanmark Vektor filudtræk

Disse guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/
Opsæt et abonnement på et prædefineret filudtræk

Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du med det samme modtage det senest oprettede filudtræk. 

Abonnementet har et fast interval, så du hver mandag senest kl. 04.00 vil modtage nyeste udtræk genereret tidligt mandag morgen.

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINEDDer fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører GeoDanmark.

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på geodanmark.

Søgeresultatet viser tre totale udtræk af alle aktuelle data i forskellige formater og to udtræk af historiske data (incl. de aktuelle) for to kommuner angivet ved deres kommunenummer i GML321 format.Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Vælg det ønskede udtræk og klik NÆSTEDet er nu muligt at se hvilke parametre, som er sat op for det valgte filudtræk.

Det er ikke muligt at rette i parametre for de prædefineret filudtræk - har du fortrudt dit valg af tjeneste, så klik FORRIGE.
Acceptér ved at klikke GEMDu modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.


Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk

Du opretter et abonnement på automatisk udtræk og advisering af et brugerdefineret udtræk.


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter OPRETPå denne side skal du vælge Tjeneste, Visningsnavn og Tjenestebruger.

Derudover skal du svare på, hvor hyppigt du ønsker dette udtræk.

Der vil blive genereret de specificerede filudtræk, indtil du ændrer eller ophæver abonnementet.Register

Midt på siden under Navn står navnene på de brugerdefinerede filudtræk, som Datafordeleren tilbyder.

Her vælges "GeoDanmark60, brugerdefinerede ...".

Kolonnen "Version" siger ikke noget om, hvilken Specifikation disse data er dannet efter. For GeoDanmark-data er specifikationsnumeret indbygget i navnet, her "GeoDanmark60, brugerdefinerede ...". 

Klik på linjen, der indeholder GeoDanmark. Baggrunden bliver nu grå og registeret er hermed valgt.


Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Tjenestebruger

Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.


Interval

Der kan vælges mellem forskellige intervaller: Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvis, Årligt eller N-Månedligt.


Timer

Tidspunktet kan også frit stilles.


Ugedage

Ugedagen kan også frit stilles.


Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.På denne side skal du skrive de parametre du ønsker for dit udtræk.DAGItema

Her skal du vælge, hvilket DAGI-område der skal udtrækkes efter.

Der er kan vælges mellem kommune eller region.

Region eller kommune skal skrives med små bogstaver.


DAGItemaKode

Her skal du indtaste

  • en kommunekode, hvis du har valgt DAGItema=kommune

Husk altid at indtaste 4 cifre fx 0265 for Roskilde kommune.

Klik og se Liste med kommunekoder

Der kan kun udtrækkes ét område i én fil.


Output_format

Filformatet for de udtrukne data. 

 Mulige Output_format

MapInfo TAB - skriv TAB i Selvbetjeningen

Esri Shape - skriv SHP i Selvbetjeningen

Autocad DWG - skriv DWG i Selvbetjeningen

Geomedia Access - skriv MDB i Selvbetjeningen

MicroStation Design (V8) - skriv DGN8 i Selvbetjeningen

GML (v3.2.1) -  skriv GML321 i SelvbetjeningenProjektionOutput

Koordinatsystemet for de udtrukne data.

Default er ESPG 25832 og det svarer til den normale ETRS89 /UTMzone 32N, som GeoDanmark-data er lagret.  

 Mulige ProjektionOutput

UTM Zone 32 etrs89 - skriv 25832 i Selvbetjeningen

UTM Zone 33 etrs89 - skriv 25833 i Selvbetjeningen

DKTM1: Vestlige Jylland - skriv 4093 i Selvbetjeningen

DKTM2: Østlige Jylland og Fyn - skriv 4094 i Selvbetjeningen

DKTM3: Sjælland - skriv 4095 i Selvbetjeningen

DKTM4: Bornholm - skriv 4096 i Selvbetjeningen

System 34: Jylland - skriv s34j i Selvbetjeningen

System 34: Sjælland - skriv s34s i Selvbetjeningen

Kortprojektion 2000 Jylland - skriv 2196 i Selvbetjeningen

Kortprojektion 2000 Sjælland - skriv 2197 i Selvbetjeningen

Kortprojektion 2000 Bornholm - skriv 2198 i Selvbetjeningen

Geografisk ed50 - skriv 4230 i Selvbetjeningen

Geografisk wgs84 - skriv 4326 i Selvbetjeningen

Geografisk etrs89 - skriv 4258 i Selvbetjeningen


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED OPSÆTNING AF PARAMETRE

Hvis du blot trykker på GEM uden at foretage dig noget, får du genereret et aktuelt, landsdækkende udtræk i GML321 og projektion EPSG 25832.

Der er ingen detaljeret vejledning til parametre i Selvbetjeningen.  Datafordeleren tjekker ikke for korrekte indtastninger blandt de lovlige værdier, så vær meget omhyggelig.

Hvis du staver forkert eller angiver en kommunekode til en region, får du ingen advarsel her. Der kommer først en reaktion på fejl, når du har hentet og udpakket den genererede fil.

Her kan der stå en fejlforklaring, hvis du fx har stavet forkert til "region"Klik herefter på GEMDu modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.


Hent et brugerdefineret filudtræk

Under download henter du et brugerdefineret udtræk, der bliver udtrukket, når du bestiller det. 


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter DOWNLOAD
Du kan følge Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk og vil undgå at angive Timer, Interval og Ugedage under opsætningen af tjenesten. 

Bemærk, at der svares altid "Abonnement blev oprettet", skønt du ikke har bestilt et abonnement, men kun et enkeltstående filudtræk.

Generelt for GeoDanmark Vektor filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenGeoDanmarkVektor
DLS version1.31

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
GeoDanmark60

GeoDanmark 6.0-vektor er de topografiske grunddata, som indgår i Danmarks frie grunddata. Disse grunddata er de offentlige data, der udgør rygraden i den offentlige forvaltning og omhandler: fast ejendom, adresser, veje, vand, klima, geografi, personer og virksomheder.

Betegnelsen GeoDanmark 6.0-vektor er gældende for alle GeoDanmark vektor data, der refererer til en specifikation, der begynder med 6.

Bemærk, at GeoDanmarks objekttyper (HistoriskPunkt, HistioriskLinje og HistoriskFlade) ikke er indeholdt i GeoDanmark60 filudtræk.

Se GeoDanmarks liste over alle objekttyper.Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
2.0.14
Prædefinerede filudtræk af nyeste data

Hvis du har behov for et udtræk af nyeste, gældende GeoDanmark data, der højest er en uge gammelt, er de prædefinerede tjenester de hurtigste.

Disse udtræk allerede er genereret og kan de leveres til dig meget hurtigt. 

Du kan vælge at få tilsendt hele landet eller udtræk per regioner eller kommuner.

Du kan vælge mellem tre forskellige formater; GML (v3.2.1), Esri Shape eller MapInfo TAB.

Bemærk denne tjeneste bliver opdateret ugentligt. Ny-opdaterede filudtræk vil være til rådighed mandag morgen.GeoDanmark60 – landsdækkende (GML, SHP, TAB) 

GeoDanmark60_GML321

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1). 

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_GML321

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60_GML321

Format

GML (v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89
GeoDanmark60_SHP

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape. 

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_SHP

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60_SHP

Format

SHP (Esri Shape)

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89GeoDanmark60_TAB

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB. 

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_TAB

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60_TAB

Format

TAB (MapInfo)

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89GeoDanmark60 – regionsopdelt (GML, SHP, TAB) 

GeoDanmark60_regionsnummer_GML321

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1). 

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_regionsnummer_GML321

Visningsnavn på filudtræk

 Samtlige visningsnavne med regionsnumre

GeoDanmark60_1081_GML321 (Region Nordjylland)
GeoDanmark60_1082_GML321 (Region Midtjylland)
GeoDanmark60_1083_GML321 (Region Syddanmark)
GeoDanmark60_1084_GML321 (Region Hovedstaden)
GeoDanmark60_1085_GML321 (Region Sjælland)

Format

GML (v3.2.1)
Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89
GeoDanmark60_regionsnummer_TAB

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB. 

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_regionsnummer_TAB

Visningsnavn på filudtræk

 Samtlige visningsnavne med regionsnumre

GeoDanmark60_1081_GML321 (Region Nordjylland)
GeoDanmark60_1082_GML321 (Region Midtjylland)
GeoDanmark60_1083_GML321 (Region Syddanmark)
GeoDanmark60_1084_GML321 (Region Hovedstaden)
GeoDanmark60_1085_GML321 (Region Sjælland)

Format

TAB (MapInfo)
Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89GeoDanmark60_regionsnummer_SHP

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape. 

Navn på filudtræk

GeoDanmark60_regionsnummer_SHP

Visningsnavn på filudtræk

 Samtlige visningsnavne med regionsnumre

GeoDanmark60_1081_GML321 (Region Nordjylland)
GeoDanmark60_1082_GML321 (Region Midtjylland)
GeoDanmark60_1083_GML321 (Region Syddanmark)
GeoDanmark60_1084_GML321 (Region Hovedstaden)
GeoDanmark60_1085_GML321 (Region Sjælland)

Format

SHP (Esri Shape)
Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89

Brugerdefineret filudtræk

Hvis du har behov for et filudtræk i et format ud over de tre, som er tilgængelige i de prædefinerede versioner (GML, SHAPE og TAB), har du mulighed for at vælge et brugerdefineret udtræk i formaterne: Autocad DWG, Geomedia Access eller MicroStation Design (V8).

Disse udtræk  genereres først, når du bestiller dem. Der vil derfor være lidt længere leveringstid på på disse udtræk, end på de prædefinerede formater.


GeoDanmark60bruger

Navn på filudtræk

GeoDanmark60bruger

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60, brugerdefinerede udtræk

Formater

DGN8 (MicroStation Design)
DWG (Autocad)
GML321 (GML v3.2.1) 
MDB (Geomedia Access)
SHP (Esri Shape)
TAB (MapInfo)

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage


Projektioner

 Projektion

 Beskrivelse

25832

 UTM Zone 32 etrs89

25833 

 UTM Zone 33 etrs89

4093 

 DKTM1: Vestlige Jylland

4094 

 DKTM2: Østlige Jylland og Fyn

4095 

 DKTM3: Sjælland

4096 

 DKTM4: Bornholm

s34j

 System 34: Jylland

s34s

 System 34: Sjælland 

2196 

 Kortprojektion 2000 Jylland

2197 

 Kortprojektion 2000 Sjælland

2198 

 Kortprojektion 2000 Bornholm

4230 

 Geografisk ed50

4326 

 Geografisk wgs84

4258 

 Geografisk etrs89


Inputparametre

Navn

Forkortelse

Type

Beskrivelse

Default værdi

DAGItema

DAGItema

Streng

DAGI tema som ønskes anvendt til filtrering af data. Der kan vælges kommune.

NULL

DAGItemaKode

DAGItemaKode

Streng

En eller flere koder i det valgte DAGI tema. For eksempel en eller flere kommunekoder, hvis det valgte DAGI tema er Kommune.

For at vælge Roskilde Kommune: indsæt 0265

Klik og se Liste med kommunekoder

NULL

output-format

format

Streng

TAB (MapInfo)
SHP
(Esri Shape)
DWG
(Autocad)
MDB (Geomedia Access)
DGN8 (MicroStation Design)
GML321 (GML v3.2.1) 


ProjektionOutput

ProjOutput

Streng

Projektion jævnfør tabel over projektioner

25832
GeoDanmark60HIST

Prædefinerede filudtræk af historiske data

Hvis du har behov for et landsdækkende udtræk af historiske og gældende GeoDanmark data, der højest er en uge gammelt, er tjenesten GeoDanmark 6.0HIST den eneste mulighed.

De historiske data indeholder alle de data, der har været registreret af GeoDanmark Vektor.

Alle data er stemplet med et tidsstempel, så man kan se, i hvilket tidsrum de enkelte objekter har været de nyeste. Der kan således godt ligge flere versioner af det samme hus: det nyeste og gældende samt alle de tidligere versioner af samme hus.

Historiske data fylder meget mere (end udtræk med kun de nyeste data), og kan kun leveres som filudtræk opdelt pr. kommune og kun i GML321


GeoDanmark60HIST – kommuneopdelt inklusiv historik (GML)

Navn på filudtræk

GeoDanmark60HIST_kommunekode_GML321

Visningsnavn på filudtræk

Klik og se Liste med kommunekoder

 Samtlige visningsnavne med kommunekoder

GeoDanmark60HIST_0101_GML321
GeoDanmark60HIST_0147_GML321
GeoDanmark60HIST_0151_GML321
GeoDanmark60HIST_0153_GML321
GeoDanmark60HIST_0155_GML321
GeoDanmark60HIST_0157_GML321
GeoDanmark60HIST_0159_GML321
GeoDanmark60HIST_0161_GML321
GeoDanmark60HIST_0163_GML321
GeoDanmark60HIST_0165_GML321
GeoDanmark60HIST_0167_GML321
GeoDanmark60HIST_0169_GML321
GeoDanmark60HIST_0173_GML321
GeoDanmark60HIST_0175_GML321
GeoDanmark60HIST_0183_GML321
GeoDanmark60HIST_0185_GML321
GeoDanmark60HIST_0187_GML321
GeoDanmark60HIST_0190_GML321
GeoDanmark60HIST_0201_GML321
GeoDanmark60HIST_0210_GML321
GeoDanmark60HIST_0217_GML321
GeoDanmark60HIST_0219_GML321
GeoDanmark60HIST_0223_GML321
GeoDanmark60HIST_0230_GML321
GeoDanmark60HIST_0240_GML321
GeoDanmark60HIST_0250_GML321
GeoDanmark60HIST_0253_GML321
GeoDanmark60HIST_0259_GML321
GeoDanmark60HIST_0260_GML321
GeoDanmark60HIST_0265_GML321
GeoDanmark60HIST_0269_GML321
GeoDanmark60HIST_0270_GML321
GeoDanmark60HIST_0306_GML321
GeoDanmark60HIST_0316_GML321
GeoDanmark60HIST_0320_GML321
GeoDanmark60HIST_0326_GML321
GeoDanmark60HIST_0329_GML321
GeoDanmark60HIST_0330_GML321
GeoDanmark60HIST_0336_GML321
GeoDanmark60HIST_0340_GML321
GeoDanmark60HIST_0350_GML321
GeoDanmark60HIST_0360_GML321
GeoDanmark60HIST_0370_GML321
GeoDanmark60HIST_0376_GML321
GeoDanmark60HIST_0390_GML321
GeoDanmark60HIST_0400_GML321
GeoDanmark60HIST_0410_GML321
GeoDanmark60HIST_0411_GML321
GeoDanmark60HIST_0420_GML321
GeoDanmark60HIST_0430_GML321
GeoDanmark60HIST_0440_GML321
GeoDanmark60HIST_0450_GML321
GeoDanmark60HIST_0461_GML321
GeoDanmark60HIST_0479_GML321
GeoDanmark60HIST_0480_GML321
GeoDanmark60HIST_0482_GML321
GeoDanmark60HIST_0492_GML321
GeoDanmark60HIST_0510_GML321
GeoDanmark60HIST_0530_GML321
GeoDanmark60HIST_0540_GML321
GeoDanmark60HIST_0550_GML321
GeoDanmark60HIST_0561_GML321
GeoDanmark60HIST_0563_GML321
GeoDanmark60HIST_0573_GML321
GeoDanmark60HIST_0575_GML321
GeoDanmark60HIST_0580_GML321
GeoDanmark60HIST_0607_GML321
GeoDanmark60HIST_0615_GML321
GeoDanmark60HIST_0621_GML321
GeoDanmark60HIST_0630_GML321
GeoDanmark60HIST_0657_GML321
GeoDanmark60HIST_0661_GML321
GeoDanmark60HIST_0665_GML321
GeoDanmark60HIST_0671_GML321
GeoDanmark60HIST_0706_GML321
GeoDanmark60HIST_0707_GML321
GeoDanmark60HIST_0710_GML321
GeoDanmark60HIST_0727_GML321
GeoDanmark60HIST_0730_GML321
GeoDanmark60HIST_0740_GML321
GeoDanmark60HIST_0741_GML321
GeoDanmark60HIST_0746_GML321
GeoDanmark60HIST_0751_GML321
GeoDanmark60HIST_0756_GML321
GeoDanmark60HIST_0760_GML321
GeoDanmark60HIST_0766_GML321
GeoDanmark60HIST_0773_GML321
GeoDanmark60HIST_0779_GML321
GeoDanmark60HIST_0787_GML321
GeoDanmark60HIST_0791_GML321
GeoDanmark60HIST_0810_GML321
GeoDanmark60HIST_0813_GML321
GeoDanmark60HIST_0820_GML321
GeoDanmark60HIST_0825_GML321
GeoDanmark60HIST_0840_GML321
GeoDanmark60HIST_0846_GML321
GeoDanmark60HIST_0849_GML321
GeoDanmark60HIST_0851_GML321
GeoDanmark60HIST_0860_GML321

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0

Format

GML (v3.2.1)
Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klar Mandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 etrs89