Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »


Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Adresseregister (DAR).

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Under kodelister på Danmarksadresser.dk, kan du finde de værdier forretningsproces, forretningsområde og forretningshændelse kan tage.

Generelt for DAR filudtræk 

FormaterXML, JSON 
DLS version2.3.4
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
TværgåendeNej
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
DAR Totaludtræk

Beskrivelse

Udtræk af al data i DAR ud fra de angivne parametre.

Totaludtræk for DAR ud fra specificeret virkningsperiode, registreringsperiode og DAF registreringstidspunkt.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1


Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.DAR Totaludtraek Complete XML

TjenestenavnDAR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek Complete XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00DAR Totaludtraek Complete JSON

TjenestenavnDAR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek Complete JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00DAR Totaludtraek DeltaDaily XML

TjenestenavnDAR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek DeltaDaily XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00DAR Totaludtraek DeltaDaily JSON

TjenestenavnDAR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek DeltaDaily JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00
Brugerdefineret filudtræk

Tjenestenavn

DAR-Totaludtraek

Tjenestevisningsnavn

DAR Totaludtræk

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Type

Brugerdefineret 

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


Navn

Type

Beskrivelse

Default VærdiUUID fra Udstillingsmodel

VirkningFra

Streng

Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning. 

NULLEAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil

Streng 

Tidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning. 

NULLEAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

RegistreringFra

Streng 

Tidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret. 

NULLEAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil

Streng 

Tidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret. 

NULLEAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

DAFTimestampFra

Streng 

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

Streng 

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()

Status

List<String>

Dataobjekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus. 

NULL
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_DARTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (DAR)
Eksempel

Alle sager som var gældende mellem 22-03-2015 og 22-03-2017.DAR Aktuelt Totaludtræk

Beskrivelse

Filudtræk baseret på REST tjenesten DAR (Rest).

Totaludtræk for DAR ud fra specificeret virkningsperiode, registreringsperiode og DAF registreringstidspunkt.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede DAR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.


DAR Aktuelt Totaludtræk XML

TjenestenavnDAR-Aktuelt-Totaludtraek
TjenestevisningsnavnDAR Aktuelt Totaludtræk XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Forventes klar00:00:00
Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Anonym bruger – man behøver ikke at være bruger


BEMÆRK

De to filudtræk DAR Aktuelt Totaludtræk XML og DAR Aktuelt Totaludtræk JSON er i Selvbetjeningen placeret under de frit tilgængelig fildownloads og vil derfor ikke optræde på listen over de prædefinerede filudtræk.

DAR Aktuelt Totaludtræk JSON

TjenestenavnDAR-Aktuelt-Totaludtraek
TjenestevisningsnavnDAR Aktuelt Totaludtræk JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Forventes klar00:00:00
Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Anonym bruger – man behøver ikke at være brugerParametre

Inputparametre

Navn

Type

Beskrivelse

Default VærdiUUID fra Udstillingsmodel
VirkningFraStrengTidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning.NOW()EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5
VirkningTilStrengTidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning.NOW()EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537
RegistreringFraStrengTidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret.NOW()EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7
RegistreringTilStrengTidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret.NOW()EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5
DAFTimestampFraStrengDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilStrengDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()
StatusList<String>Dataobjekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus.NULL
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_DARTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (DAR)


  • No labels