Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Skærmkortet.

Læs mere generelt om bitemporalitet på siden Bitemporalitet - dokumentation

Generelle forhold for Skærmkortets tjenester

Skærmkortets tjenester på Datafordeleren anvender ikke bitemporale egenskaber.


Generelle forhold for Skærmkortets data

Skærmkortets data har ikke bitemporale attributter.