Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skemaerne, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-overblik kan du følge af hvilke DLS versioner, der er implementeret i hvilke miljøer.

BEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filerne på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. SKEMA TIL DATAOPDATERING FRA GEODANMARK VEKTOR TIL DATAFORDELEREN

Dette skema viser strukturen på dataopdatering fra GeoDanmark Vektor til Datafordeleren. 
Denne fil er som udgangspunkt kun relevant for registre.


GeoDKV_1.31_opdatering.xsd


Se en oversigt over hvilke registre, som udstiller opdateringsskemaer fra registrene til Datafordeleren.