Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation om datafejl i tidsstempler på Datafordeleren – der kan mangle decimaldelen af sekunder

På grund af en fejl i tidsstempler i Datafordeleren introduceret med release 24 er der, i perioden fra den 16. juli 2020 til den 5. november 2020, sket en utilsigtet trunkering af tidsstemplerne i en del af dataopdateringerne.

Tidstemplerne kan derfor mangle decimal-delen af sekunderne i registrerings- og virkningstiderne i dataopdateringerne for følgende registre:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Danmarks Adresseregister (DAR)
  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
  • GeoDanmark Vektor
  • Matriklen (MAT)


Anvender påvirkning af fejlen – kun ved anvendelse af historik i data

Fejlen påvirker ikke brugen af webservices uden historik samt filudtræk med aktuelle data. Det vil sige, at hvis du ikke anvender registrerings- og virkningstider i kald til tjenester vil du ikke blive påvirket af fejlen.

Fejlen påvirker brugen af filudtræk med historik. Objekter, der er opdateret i ovennævnte periode, kan have overlappende registrerings- og virkningstider eller huller i historikken.

Fejlen påvirker brugen af webservices med historik. Det kan opleves ved brug af registrerings- og virkningstider fra hændelser generet i perioden.


Eksempel på servicekald med historik:

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikulaerSag?sagsId=100161361&registreringstid=2020-07-15T13:50:10.0646132Z&virkningstid=2020-07-15T13:50:10.0646132Z&username=xxx&password=yyy


Udbedring af tidstempelfejlen på Datafordeleren

KMD har rettet fejlen den 5. november 2020, så der ikke opstår nye fejl.

Anvendere, som har en lokal kopi af data, bør overveje at foretage et nyt totaludtræk, således at lokale data synkroniseres med Datafordeleren. 

Der arbejdes på at rette tidsstempelfejlen for de berørte data i perioden på Datafordeleren.


Plan for udbedring

Register

Periode for rettelse

Påvirkning under dataopdatering

Påvirkning efter dataopdatering

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Fra 19-03-2021 kl. 15:00 til      06-04-2021 kl. 9:00

OBS Planen er opdateret. Dataopdateringen fra BBR vil allerede blive stoppet fredag den 19. marts kl. 15.

BBR foretager en ny totalindlæsning af produktionsdata på Datafordeleren.

Dataopdateringen fra BBR vil være stoppet i hele perioden.

Tjenester vil være utilgængelige i perioden: 

Fra 29-03-2021 kl. 15:00 til 06-04-2021 kl. 12:00.

Rettelse af  2501 bygninger i BBR med samtidigt virkende objektforekomster.

Rettelse af vilkårlige fejl i bitemporalitet på Datafordeleren.

Kun filudtræk vil være påvirket. 

I perioden fra den 20 . marts vil der ikke være indhold i delta filudtrækkene.

Det vil være  nødvendigt at lave et nyt totaludtræk efter totalindlæsningen er gennemført

Danmarks Adresseregister (DAR)

Fra 28-12-2020 kl. 16:00 til 
04-01-2021 kl. 9:00.

RETTELSE ER GENNEMFØRT

OBS 04.01.2021: DAR data er ikke tilgængelige på Datafordeleren, da den planlagte totalindlæsning er fejlet. Der arbejdes på at få reetableret DAR data hurtigst muligt.

---

DAR foretager en ny totalindlæsning af produktionsdata på Datafordeleren.

Dataopdateringen fra DAR vil være stoppet i hele perioden.

Tjenester vil være utilgængelige i perioden: Fra 30-12-2020 kl. 8:00 til 31-12-2020 kl. 12:00.

De ca. 130.000 rækker som er berørt af fejlagtig trunkering rettes.

Rettelse af vilkårlige fejl i bitemporalitet på Datafordeleren, omfanget er ukendt.

Ændring af status på adressepunkter fra 3 (gældende) til 8 (i brug).

Kun filudtræk vil være påvirket. Det er nødvendigt at lave et nyt totaludtræk.

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

18-12-2020 kl. 12:00 -19:00.

RETTELSE ER GENNEMFØRT

DAGI foretager en ny totalindlæsning af produktionsdata på Datafordeleren.

Dataopdateringen fra DAGi vil være stoppet i hele perioden.

Tjenester vil være utilgængelige perioden: 18-12-2020 kl. 16:00 -19:00.

Kun filudtræk vil være påvirket.

Det er nødvendigt at lave et nyt totaludtræk.

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Ikke fastlagtGeoDanmark Vektor

Ikke fastlagtMatriklen (MAT)

Ikke fastlagt