Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Siden giver eksempler på bitemporalitet på Datafordeleren. 

Eksemplerne har en generisk opbygning og de efterfølgende user stories giver konkrete eksempler på anvendelse.

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format og skrives i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. I de følgende eksempler og user stories er tidsangivelsen, som udgangspunkt, udeladt for overskuelighedens skyld. 


Eksempler (REST) på anvendelse af bitemporale attributter ved kald til REST-servicesEksemplet arbejder på DAR entiteten navngivenvej og mere specifikt på navngivenvej objektet med id = c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7Dette objekt er valgt tilfældigt og er ikke udtryk for nogen specifikke forhold omkring bitemporalitet.

Url til REST-tjenester for at hente navngivenvej er: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej
 • Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Eksempel 1 - Fremsøgning af aktuelle navngivenvej

For at hente aktuelle navngivenvej anvender vi ikke nogen af de bitemporale input-parametre, men lader default-værdierne være gældende. Default-værdier
RegistreringFraNu
RegistreringTilNu
VirkningFraNu
VirkningTilNu
Status:Null


URL bliver https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7


Dette kald resulterer i et objekt, nemlig det aktuelle objekt: 


DAR - eksempel 1
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
   

Eksempel 2 - Alle de historiske objekter

Her kan vi anvende RegistreringFra således at vi får alle registreringer.

Vi tilføjer nu input-parameter RegistreringFra. For at sikre, at vi får alle historiske instanser, sætter vi denne dato til 2010-09-18, da vi ved at denne dato ligger før DAR registret blev oprettet.

De øvrige parametre forbliver som defaultværdier.Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2010-09-18
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu-
VirkningTilNu-
Status:Null-


URL bliver: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7&registreringfra=2010-09-16


Dette kald resulterer i 3 objekter: 


DAR - eksempel 2
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:36:48.996465+01:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "N0",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.035655+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2020-09-17T13:33:40.000000+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.000000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
   

Eksempel 3 - Objekter, der havde virkning PÅ et bestemt tidspunkt

Hvis vi er interesseret i det objekt der havde virkning på et bestemt tidspunkt, skal vi angive dette ved at specificere VirkningFra.

Bemærk at man skal være forsigtig med at anvende VirkningTil, da denne attribut indeholder en værdi hvis VirkningTil er kendt på oprettelsestidspunktet. Ellers styres historikken gennem RegistreringFra og RegistreringTil.
Hvis vi gerne vil vide, hvad der var gældende 2019-05-01, kan vi angive følgende parametre:Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2019-01-01
RegistreringTilNu2019-12-31
VirkningFraNu2019-05-01
VirkningTilNu-
Status:Null-


URL bliver https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7&registreringfra=2019-12-31&registreringtil=2019-12-31&virkningfra=2019-05-01


Dette kald resulterer i et objekt:


DAR - eksempel 3
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.035655+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2020-09-17T13:33:40.000000+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.000000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]

Eksempel 4 - Objekter, der havde virkning FRA et bestemt tidspunkt

Hvis vi kun havde angivet VirkningFra ville vi have fået alle objekter med VirkningFra dato lig eller større end 2019-05-01.Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu-
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu2019-05-01
VirkningTilNu-
Status:Null-


DAR - eksempel 4
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.032071+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "virkningTil": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
  

Eksempel 5 - Angivelse af den fulde værdi for tidspunkter

Dette eksempel viser hvordan vi kan arbejde med den fulde tidsangivelse, dvs. år-måned-dato-time-minut-sekund-millisekund.

Eksemplet viser, at selv meget små forskelle i dato-tid angivelse har betydning for, hvilke data vi får som resultat af kald til en tjeneste på Datafordeleren.

I eksemplet anvender vi kun RegistreringFra, og denne sætter vi til 2020-10-28T15:59:26.999999+01:00

De øvrige parametre forbliver som defaultværdier.Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2020-10-28T15:59:26.999999+01:00
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu-
VirkningTilNu-
Status:Null-
DAR - eksempel 5a
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.035655+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2020-09-17T13:33:40.000000+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.000000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
  
Vi ændrer nu RegistreringFra ved at tælle den op med 0,000001 sekund.

Dette er den mindste værdi et tidspunkt kan ændres for.

Dette giver tidspunkt med værdien: 2020-09-17T13:33:40.000000+02:00Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2020-09-17T13:33:40.000000+02:00
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu-
VirkningTilNu-
Status:Null-


Dette kald resulter i kun 1 objekt, da den ene instans fra første kald bortfalder, da RegistreringTil for denne instans er lig med 2020-09-17T13:33:40.000000+02:00 (jf. modelregler er RegistreringTil ikke inklusiv)


DAR - eksempel 5b
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
  User stories (REST), som viser anvendelse af bitemporale attributter ved kald til REST-servicesFølgende user stories giver eksempler på hvordan du kan benytte Datafordelerens tidsparametre til at finde svar på helt konkrete spørgsmål. Da eksemplerne er opbygget ud fra gældende data er de dynamiske og det er ikke muligt at genskabe eksemplerne.
Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.
User story 1a - Antal gældende husnumre på et tidspunkt i et område?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST til at bestemme antal gældende husnumre på Anholt i 2019. Via eksemplet bestemmer du antallet af husnumre med en geografisk afgrænsning (bounding box) omkring Anholt med status gældende og med virkningstid 2019.
Fremgangsmåde


 • Find bounding box omkring Anholt.
  Find koordinaterne f.eks. via https://sdfekort.dk/spatialmap.
  Vælg Værktøjer i øverste menulinje og herefter Vis højde og position.
  Bemærk, at koordinater skal være ETRS89 /UTM zone 32N (epsg:25832).


 • I første omgang vælger du det øverste højre hjørne på den firkant, som du er interesseret i på kortet.
  Ved dette eksempel får du følgende koordinater - 663859.2 6292179.
  Hvilket vil sige: Øst 663859.2, Nord 6292179.2.


 • I anden omgang vælger du det nederste venstre hjørne på den firkant, som du er interesseret i på kortet.
  Ved dette eksempel får du følgende koordinater - 653580.8 6284000.0.
  Hvilket vil sige: Syd 6284000.0, West 653580.8.// 20201009085344
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&Nord%20=6292179.2&Syd%20=6284000.0&Oest=663859.2&Vest=653580.8&virkningFra=2019-01-01&virkningTIl=2019-12-31&status=3&count=True

{
"count": 691
}


 • Resultatet viser, at der er 691 husnumre på Anholt i 2019.
User story 2a - Antal af ændringer på en adresse siden en given dato?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST for at finde antallet af ændringer en given adresse har haft siden den 14. marts 2019. Ud fra adressen finder du uuid og derefter laver et opslag til at finde antallet af ændringer.
Fremgangsmåde • Vælg Vis detaljer, tryk på plusikonet ved HUSNUMMER.


// 20201022133142
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-03-19&count=True&id=0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018

{
 "count": 3
}


 • Agerhønevej 2, Østerby, 9940 Læsø har haft 3 ændringer siden den 14. marts 2019.
User story 3a - Tidspunkt for hvornår en adresse blev nedlagt?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST. Formålet er at bestemme tidspunktet for hvornår en adresse blev nedlagt?

Fremgangsmåde// 20201009103554
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&status=4&pagesize=1

[
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T04:51:11.017075+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826",
   "afstemningsområdenummer": "07",
   "navn": "Mørke"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186",
   "kommunekode": "0706",
   "navn": "Syddjurs"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693",
   "mrafstemningsområdenummer": "14",
   "navn": "Hvilsager"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532",
   "sognekode": "8223",
   "navn": "Hvilsager"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:41:05.889621+01:00",
   "administreresAfKommune": "0707",
   "forretningshændelse": "0",
   "forretningsområde": "54.15.10.06",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
   "registreringFra": "2018-08-27T17:30:00.000072+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "udtaltVejnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejadresseringsnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "A",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
   "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((583827.9 6250377.13,583832.46 6250372.16,583843.07 6250365.06,583854.48 6250360.65,583867.27 6250357.28,583876.31 6250355.9,583892.89 6250354.59,583906.88 6250354.68,583927.74 6250358.36,583932.9 6250359.57,583947.93 6250364.05,583977.76 6250374.05,584000 6250382.12,584010.19 6250385.82,584032.45 6250394.69,584072.13 6250410.18,584124.92 6250430.49,584169.16 6250447.5,584177.91 6250450.35,584181.08 6250451.38),(583774.68 6250437.37,583781.73 6250433.73,583817.48 6250414.56,583818.27 6250399.33,583819.96 6250390.62,583820.92 6250387.57,583825.81 6250379.4,583827.9 6250377.13),(583774.68 6250437.37,583775.69 6250441.78,583784.04 6250475.12),(583329.12 6250822.28,583334.3 6250813.53,583356.44 6250778.75,583388.15 6250734.07),(582775.37 6251192.54,582781.57 6251189.64,582791.61 6251183.41,582801.04 6251175.75,582816.15 6251159.89,582833.26 6251142.85,582847.22 6251128.45,582870 6251103.51,582885.67 6251087.07,582901.89 6251068.01,582920.06 6251044.88,582929.16 6251033.74,582940.57 6251022.86,582942.1 6251021.97),(583329.47 6250828.62,583328.62 6250828.4,583321.28 6250829.35,583309.99 6250833.81,583294.58 6250841.94,583268.86 6250854.8,583251.11 6250863.52,583227.32 6250876.21,583193.07 6250893.5,583163.77 6250907.8,583141.48 6250919.22,583117.28 6250931.78,583098.66 6250941.08),(583098.66 6250941.08,583106.84 6250953.44,583113.82 6250956.96,583118.79 6250959.84,583117.92 6250967.11),(583098.66 6250941.08,583077.8 6250951.5,583024.02 6250979.33,582977.89 6251002.33,582942.1 6251021.97),(583669.34 6250508.49,583674.51 6250503.51,583691.75 6250488.21,583701.77 6250480.16,583716.46 6250469.04,583735.11 6250457.87,583757.81 6250446.06,583774.68 6250437.37),(583388.15 6250734.07,583406.28 6250710.15,583425.48 6250684.68,583445.26 6250658.82,583460.39 6250638.23,583480.91 6250611.01,583491.42 6250597.63,583510.82 6250571.98,583528.63 6250549.43,583537.17 6250539.08,583543.06 6250533.21,583549.47 6250529.16,583555.23 6250527.05,583561.67 6250525.6,583570.92 6250524.51,583576.91 6250525.29,583608.91 6250530.03,583625.62 6250531.33,583636.4 6250529.54,583643.21 6250526.93,583653.17 6250521.67,583665.76 6250511.94,583669.34 6250508.49),(581776.5 6251495.53,581778.49 6251486.93,581781.32 6251474.73,581785.15 6251458.22),(582018.61 6251498.58,582026.05 6251469.35,582025.26 6251466.34,582005.62 6251460.69),(581945.88 6251486.22,581941.59 6251482.11,581932.99 6251474.64,581916.25 6251462.54,581912.09 6251459.75,581898.42 6251450.57,581891.51 6251444.61,581886.02 6251438.05,581882.09 6251431.44,581879.13 6251422.94,581878.3 6251411.96,581877.07 6251392.98,581875.32 6251378.53,581875.39 6251371.82,581880.93 6251366.87,581888.31 6251366.94,581892.07 6251370.23),(581945.88 6251486.22,581957.19 6251484.23,581967.38 6251484.2,581980.89 6251486.92,582002.98 6251493.68,582018.61 6251498.58),(581709.95 6251488.06,581722.53 6251487.58,581754.58 6251492.12,581776.5 6251495.53),(581945.88 6251486.22,581941.85 6251488.42,581935.41 6251493.45,581924.64 6251502.65,581914.56 6251510.3,581904.27 6251513.18,581892.64 6251513.06,581882.27 6251511.38,581881.92 6251511.32,581846.62 6251506.06,581822.45 6251502.62,581787.9 6251497.3,581776.5 6251495.53),(582556.14 6251425.97,582570.36 6251418.23,582581.43 6251412.77,582592.21 6251409.01,582604.4 6251407.02,582614.33 6251407.06,582634.31 6251407.47,582641.86 6251407.34,582648.81 6251405.85,582654.27 6251404.07,582658.79 6251400.65,582661.68 6251397.42,582665.49 6251390.05,582674.75 6251363.08,582685.29 6251329.2),(582018.61 6251498.58,582037.27 6251504.43,582068.92 6251513.6,582103.97 6251524.09,582146.4 6251536.22,582174.53 6251544.33,582207.61 6251553.99,582246.31 6251565.34,582254.99 6251567.53,582261.37 6251568.89,582269.19 6251568.77,582278.38 6251567.77,582289.16 6251563.74,582307.68 6251554.75,582325.86 6251545.29,582338.5 6251538.69,582355.79 6251530.03,582371.24 6251521.82,582392.98 6251510.49,582413.62 6251499.69,582442.19 6251485.03,582473.71 6251468.43,582491 6251459.56,582510.48 6251449.5,582543.77 6251432.17,582556.14 6251425.97),(582703.25 6251273.53,582705.8 6251265.57,582718.31 6251226.47,582721.59 6251217.67,582726.36 6251210.51,582732.33 6251205.13,582741.76 6251199.93,582751.02 6251197.91,582775.37 6251192.54),(582703.25 6251273.53,582695.21 6251270.77,582687.24 6251270.09,582675.04 6251275.22,582668.93 6251268.34),(582685.29 6251329.2,582692.74 6251306.23,582703.25 6251273.53))",
   "virkningFra": "2018-08-27T17:30:00.000072+02:00",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE (korrektion)",
   "navngivenVejKommunedelList": [
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    }
   ]
  },
  "adgangspunkt": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-02-28T18:57:06.020876+01:00",
   "oprindelse_kilde": "Matrikelkort",
   "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "oprindelse_registrering": "2013-04-05T10:11:51.063000+02:00",
   "oprindelse_tekniskStandard": "UF",
   "position": "POINT(583846.99 6250281.52)"
  },
  "vejpunkt": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-02-28T18:53:42.768473+01:00",
   "oprindelse_kilde": "Ekstern",
   "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "oprindelse_registrering": "2018-05-03T14:08:02.125000+02:00",
   "oprindelse_tekniskStandard": "V0",
   "position": "POINT(583866.972440824 6250357.358403)"
  },
  "postnummer": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:10.953368+01:00",
   "forretningshændelse": "4",
   "forretningsområde": "54.15.10.25",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
   "navn": "Auning",
   "postnr": "8963",
   "postnummerinddeling": "198963",
   "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:20.851896+01:00",
   "forretningshændelse": "5",
   "forretningsområde": "54.15.10.25",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
   "navn": "Dalsgård",
   "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "supplerendeBynavn": "670957",
   "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  }
 }
]// 20201009143649
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=1901-01-01&id=00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8&pagesize=1

[
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T04:51:11.017733+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "status": "3",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-05T10:11:51.323000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2013-04-19T10:16:32.280000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:41:02.352934+01:00",
   "administreresAfKommune": "0707",
   "forretningshændelse": "0",
   "forretningsområde": "54.15.10.06",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
   "registreringFra": "2018-08-27T17:30:00.000072+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "udtaltVejnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejadresseringsnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
   "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((583827.9 6250377.13,583832.46 6250372.16,583843.07 6250365.06,583854.48 6250360.65,583867.27 6250357.28,583876.31 6250355.9,583892.89 6250354.59,583906.88 6250354.68,583927.74 6250358.36,583932.9 6250359.57,583947.93 6250364.05,583977.76 6250374.05,584000 6250382.12,584010.19 6250385.82,584032.45 6250394.69,584072.13 6250410.18,584124.92 6250430.49,584169.16 6250447.5,584177.91 6250450.35,584181.08 6250451.38),(583774.68 6250437.37,583781.73 6250433.73,583817.48 6250414.56,583818.27 6250399.33,583819.96 6250390.62,583820.92 6250387.57,583825.81 6250379.4,583827.9 6250377.13),(583774.68 6250437.37,583775.69 6250441.78,583784.04 6250475.12),(583329.12 6250822.28,583334.3 6250813.53,583356.44 6250778.75,583388.15 6250734.07),(582775.37 6251192.54,582781.57 6251189.64,582791.61 6251183.41,582801.04 6251175.75,582816.15 6251159.89,582833.26 6251142.85,582847.22 6251128.45,582870 6251103.51,582885.67 6251087.07,582901.89 6251068.01,582920.06 6251044.88,582929.16 6251033.74,582940.57 6251022.86,582942.1 6251021.97),(583329.47 6250828.62,583328.62 6250828.4,583321.28 6250829.35,583309.99 6250833.81,583294.58 6250841.94,583268.86 6250854.8,583251.11 6250863.52,583227.32 6250876.21,583193.07 6250893.5,583163.77 6250907.8,583141.48 6250919.22,583117.28 6250931.78,583098.66 6250941.08),(583098.66 6250941.08,583106.84 6250953.44,583113.82 6250956.96,583118.79 6250959.84,583117.92 6250967.11),(583098.66 6250941.08,583077.8 6250951.5,583024.02 6250979.33,582977.89 6251002.33,582942.1 6251021.97),(583669.34 6250508.49,583674.51 6250503.51,583691.75 6250488.21,583701.77 6250480.16,583716.46 6250469.04,583735.11 6250457.87,583757.81 6250446.06,583774.68 6250437.37),(583388.15 6250734.07,583406.28 6250710.15,583425.48 6250684.68,583445.26 6250658.82,583460.39 6250638.23,583480.91 6250611.01,583491.42 6250597.63,583510.82 6250571.98,583528.63 6250549.43,583537.17 6250539.08,583543.06 6250533.21,583549.47 6250529.16,583555.23 6250527.05,583561.67 6250525.6,583570.92 6250524.51,583576.91 6250525.29,583608.91 6250530.03,583625.62 6250531.33,583636.4 6250529.54,583643.21 6250526.93,583653.17 6250521.67,583665.76 6250511.94,583669.34 6250508.49),(581776.5 6251495.53,581778.49 6251486.93,581781.32 6251474.73,581785.15 6251458.22),(582018.61 6251498.58,582026.05 6251469.35,582025.26 6251466.34,582005.62 6251460.69),(581945.88 6251486.22,581941.59 6251482.11,581932.99 6251474.64,581916.25 6251462.54,581912.09 6251459.75,581898.42 6251450.57,581891.51 6251444.61,581886.02 6251438.05,581882.09 6251431.44,581879.13 6251422.94,581878.3 6251411.96,581877.07 6251392.98,581875.32 6251378.53,581875.39 6251371.82,581880.93 6251366.87,581888.31 6251366.94,581892.07 6251370.23),(581945.88 6251486.22,581957.19 6251484.23,581967.38 6251484.2,581980.89 6251486.92,582002.98 6251493.68,582018.61 6251498.58),(581709.95 6251488.06,581722.53 6251487.58,581754.58 6251492.12,581776.5 6251495.53),(581945.88 6251486.22,581941.85 6251488.42,581935.41 6251493.45,581924.64 6251502.65,581914.56 6251510.3,581904.27 6251513.18,581892.64 6251513.06,581882.27 6251511.38,581881.92 6251511.32,581846.62 6251506.06,581822.45 6251502.62,581787.9 6251497.3,581776.5 6251495.53),(582556.14 6251425.97,582570.36 6251418.23,582581.43 6251412.77,582592.21 6251409.01,582604.4 6251407.02,582614.33 6251407.06,582634.31 6251407.47,582641.86 6251407.34,582648.81 6251405.85,582654.27 6251404.07,582658.79 6251400.65,582661.68 6251397.42,582665.49 6251390.05,582674.75 6251363.08,582685.29 6251329.2),(582018.61 6251498.58,582037.27 6251504.43,582068.92 6251513.6,582103.97 6251524.09,582146.4 6251536.22,582174.53 6251544.33,582207.61 6251553.99,582246.31 6251565.34,582254.99 6251567.53,582261.37 6251568.89,582269.19 6251568.77,582278.38 6251567.77,582289.16 6251563.74,582307.68 6251554.75,582325.86 6251545.29,582338.5 6251538.69,582355.79 6251530.03,582371.24 6251521.82,582392.98 6251510.49,582413.62 6251499.69,582442.19 6251485.03,582473.71 6251468.43,582491 6251459.56,582510.48 6251449.5,582543.77 6251432.17,582556.14 6251425.97),(582703.25 6251273.53,582705.8 6251265.57,582718.31 6251226.47,582721.59 6251217.67,582726.36 6251210.51,582732.33 6251205.13,582741.76 6251199.93,582751.02 6251197.91,582775.37 6251192.54),(582703.25 6251273.53,582695.21 6251270.77,582687.24 6251270.09,582675.04 6251275.22,582668.93 6251268.34),(582685.29 6251329.2,582692.74 6251306.23,582703.25 6251273.53))",
   "virkningFra": "2009-02-02T09:21:00.000000+01:00",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE (korrektion)",
   "virkningTil": "2018-08-27T17:30:00.000072+02:00",
   "navngivenVejKommunedelList": [
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.350884+02:00",
      "forretningshændelse": "1",
      "forretningsområde": "54.15.10.06",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2009-02-02T09:21:00.000000+01:00",
      "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
      "virkningTil": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.350884+02:00",
      "forretningshændelse": "1",
      "forretningsområde": "54.15.10.06",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2009-02-02T09:21:00.000000+01:00",
      "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
      "virkningTil": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.350884+02:00",
      "forretningshændelse": "1",
      "forretningsområde": "54.15.10.06",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2009-02-02T09:21:00.000000+01:00",
      "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
      "virkningTil": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.350884+02:00",
      "forretningshændelse": "1",
      "forretningsområde": "54.15.10.06",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2009-02-02T09:21:00.000000+01:00",
      "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
      "virkningTil": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.350884+02:00",
      "forretningshændelse": "1",
      "forretningsområde": "54.15.10.06",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2009-02-02T09:21:00.000000+01:00",
      "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
      "virkningTil": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00"
     }
    }
   ]
  },
  "adgangspunkt": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-02-28T18:45:25.570804+01:00",
   "oprindelse_kilde": "Matrikelkort",
   "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "oprindelse_registrering": "2013-04-05T10:11:51.063000+02:00",
   "oprindelse_tekniskStandard": "UF",
   "position": "POINT(583846.99 6250281.52)"
  },
  "vejpunkt": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-02-28T18:53:42.768473+01:00",
   "oprindelse_kilde": "Ekstern",
   "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "oprindelse_registrering": "2018-05-03T14:08:02.125000+02:00",
   "oprindelse_tekniskStandard": "V0",
   "position": "POINT(583866.972440824 6250357.358403)"
  },
  "postnummer": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:10.953368+01:00",
   "forretningshændelse": "4",
   "forretningsområde": "54.15.10.25",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
   "navn": "Auning",
   "postnr": "8963",
   "postnummerinddeling": "198963",
   "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:20.851896+01:00",
   "forretningshændelse": "5",
   "forretningsområde": "54.15.10.25",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
   "navn": "Dalsgård",
   "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "supplerendeBynavn": "670957",
   "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  }
 }
] 


 • I respons er "virkningFra": "2013-04-05T10:11:51.323000+02:00" Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning blev nedlagt 2013-04-05T10:11:51.323000+02:00.
User story 4a - Antallet af gældende adresser i et postnummer?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST til at finde samtlige gældende adresser med postnummer 2200.
Fremgangsmåde<postnummer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<postnummer_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-10-24T10:45:14.531446+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>12</forretningshændelse>
<forretningsområde>10.00.00.00</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>66cd656e-718f-49c2-8475-20fbda1c9f45</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/postnummer</id_namespace>
<navn>København N</navn>
<postnr>2200</postnr>
<postnummerinddeling>192200</postnummerinddeling>
<registreringFra>2019-10-24T10:45:03.354169+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2019-10-24T10:45:03.354169+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>AjourføreDagiTilknytning</virkningsaktør>
</postnummer_item>
</postnummer><Count>18672</Count>


 • Der er 18.672 gældende husnumre på Nørrebro.
User story 5a - Antallet af opførte bygninger?

I denne user story henter du data fra Bygning- og Boligregisteret (BBR) via REST til at bestemme antallet af opførte bygninger?
Fremgangsmåde/ 20201022133846
// https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=XXX&password=YYY&format=json&count=True&status=6

{
 "count": 4598118
}


 • Der er  4.598.118 bygninger i Danmark med status opført.
 • Resultatet af denne forespørgsel med andre statusværdier.

  Status

  Antal

  2 – Projekteret

  117.123

  6 – Opført

  4.591.076

  8 – Godkendt

  0

  10 – Historisk

  268.621

  Total (Beregnet)

  4.976.820

  Ingen status

  5.530.290
User story 6a - Samtlige nedlagte husnumre i en bestemt periode?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST til at finde samtlige husnumre, som blev nedlagt i 2019.
Fremgangsmåde


/ 20201009153436
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-01-01&virkningTIl=2020-01-01&count=True&status=4

{
 "count": 52500
}


 • Der er 52.500 husnumre, som er blevet nedlagt i 2019.
User story 7a - Visualisering af bitemporalitet

I denne user story skal du visualisere historiske ændringer på alle enheder ud fra et BFE nummer.
Terminologi:

 • BFE nummer: BFE(Bestemt Fast Ejendom) er et nummer som kan repræsentere et sæt af grunde i BBR.
 • Grund: En grund kan indeholde flere bygninger.
 • Bygning: En bygning indeholder enheder.
 • Enhed: En enhed er det inderste element, hvor adressen fra DAR er forbundet.
Paginering:

Det er ikke specificeret i url kaldene, men hvis servicen returnerer flere resultater end page-størrelsen, forspørger vi den næste page, indtil alle resultaterne er modtaget.

Fremgangsmåde


 • Vi vil inspicere enheden på BFE:2030178 (Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17).
  Først beder vi om alle grunde med det BFE nummer.
 • Respons.


// 20-10-2020
[
  {
   "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-11T08:17:50.848068+02:00",
   "forretningshændelse":"Grund",
   "forretningsområde":"54.15.05.05",
   "forretningsproces":"0",
   "gru009Vandforsyning":"1",
   "gru010Afløbsforhold":"10",
   "husnummer":"0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
   "id_lokalId":"7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
   "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/grund",
   "kommunekode":"0173",
   "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
   "registreringsaktør":"BBR",
   "status":"7",
   "virkningFra":"2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
   "virkningsaktør":"Konvertering2017",
   "jordstykkeList":[
     "2457518"
   ],
   "bestemtFastEjendom":{
     "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-09T14:20:57.676927+02:00",
     "bfeNummer":2030178,
     "ejendommensEjerforholdskode":"50",
     "ejendomsnummer":102321,
     "ejendomstype":"1",
     "forretningshændelse":"EjendomsRelation",
     "forretningsområde":"54.15.05.05",
     "forretningsproces":"0",
     "id_lokalId":"78200819-52d2-4351-b2fe-86dad7fc1639",
     "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
     "kommunekode":"0173",
     "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
     "registreringsaktør":"BBR",
     "samletFastEjendom":"2030178",
     "status":"7",
     "virkningFra":"2009-11-24T03:01:05.000000+01:00",
     "virkningsaktør":"Konvertering2017"
   }
  },
  {
   "datafordelerOpdateringstid":"2020-07-13T07:59:50.449820+02:00",
   "forretningshændelse":"Grund",
   "forretningsområde":"54.15.05.05",
   "forretningsproces":"11",
   "gru009Vandforsyning":"1",
   "gru010Afløbsforhold":"10",
   "husnummer":"0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
   "id_lokalId":"958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90",
   "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/grund",
   "kommunekode":"0173",
   "registreringFra":"2020-07-13T07:59:01.381164+02:00",
   "registreringsaktør":"BBR",
   "status":"14",
   "virkningFra":"2020-07-13T07:59:01.381164+02:00",
   "virkningsaktør":"Registerfører",
   "bestemtFastEjendom":{
     "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-09T14:20:57.676927+02:00",
     "bfeNummer":2030178,
     "ejendommensEjerforholdskode":"50",
     "ejendomsnummer":102321,
     "ejendomstype":"1",
     "forretningshændelse":"EjendomsRelation",
     "forretningsområde":"54.15.05.05",
     "forretningsproces":"0",
     "id_lokalId":"78200819-52d2-4351-b2fe-86dad7fc1639",
     "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
     "kommunekode":"0173",
     "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
     "registreringsaktør":"BBR",
     "samletFastEjendom":"2030178",
     "status":"7",
     "virkningFra":"2009-11-24T03:01:05.000000+01:00",
     "virkningsaktør":"Konvertering2017"
   }
  }
]


 • Dette giver os en liste med 2 grunde; "id_lokalId":"7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a" og "id_lokalId":"958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90".

Det er kun en af grundene, som er relevant. Det kan vi se ved at kigge på "status". Denne atribut er også kaldt Objektstatus.

I BBR registeret findes en fortolkning af disse værdier (BBR kalder det Livscyklus): https://teknik.bbr.dk/kodelister/0/1/0/Livscyklus.

Den første grund med id 7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a har status 7, hvilket betyder, at den er gældende. Den anden grund med id 958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90 har status 14, hvilket betyder, at den er henlagt. 

Vi finder derfor sandsynligvis kun bygninger på den gældende grund, og vi kigger derfor nærmere på denne.

 • Vi beder om alle bygningerne på den gældende grund.
 • Respons.


[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T03:54:57.794312+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg037KildeTilBygningensMaterialer": "2",
    "byg053BygningsarealerKilde": "2",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "6f90fa48-27c6-4016-be5b-eced860284dd",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2011-10-20T17:53:28.833000+02:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-08T17:10:56.602048+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "76d07e27-a2bc-478b-a90b-4ea0dc8c1d18",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2015-05-11T14:38:35.813000+02:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-07-13T07:59:12.024204+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "a1fe5278-cb9b-4d1a-a63c-8d2964fea62a",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-07-13T07:58:28.195388+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "14",
    "virkningFra": "2020-07-13T07:58:28.195388+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T12:41:16.099813+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "10",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "a59c8af5-1193-492f-8d3c-fe71abb2b335",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2018-09-12T09:40:57.153852+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "11",
    "virkningFra": "2018-09-12T09:40:57.153852+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T09:03:16.473735+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "af1b6d19-8a59-4f56-8535-451d397a2c90",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-10-25T12:17:16.355798+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "11",
    "virkningFra": "2017-10-25T12:17:16.355798+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T00:44:04.103121+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "b4b90928-2637-4b92-b2c1-bd5b02931e51",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2014-12-19T11:44:33.343000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-08T14:00:02.396419+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "cc389ec4-8ee0-47b1-80b5-1f2c943d3199",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2012-01-26T11:23:05.840000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T13:27:55.106471+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg070Fredning": "1",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "df76272f-f61e-4aeb-a2c9-d5e2f1571d07",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:41:34.106690+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "3",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:41:34.106690+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-07-13T07:58:23.012521+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e0794e43-eea8-4474-a27b-027cf12baa6c",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-07-13T07:57:42.326594+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "14",
    "virkningFra": "2020-07-13T07:57:42.326594+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T12:54:26.247347+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e2b99d0d-7a18-47c3-9214-8619e49680c6",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2018-10-23T10:46:55.847767+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2018-10-23T10:46:55.847767+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-09T18:01:52.724619+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e34606b6-6633-4a30-bd0e-0127ad558554",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-09-09T16:02:08.023421+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "3",
    "virkningFra": "2019-12-19T10:48:09.029881+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T13:27:55.093890+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg026Opførelsesår": 1941,
    "byg032YdervæggensMateriale": "90",
    "byg033Tagdækningsmateriale": "6",
    "byg037KildeTilBygningensMaterialer": "2",
    "byg038SamletBygningsareal": 6975,
    "byg040BygningensSamledeErhvervsAreal": 6975,
    "byg041BebyggetAreal": 1375,
    "byg053BygningsarealerKilde": "2",
    "byg054AntalEtager": 6,
    "byg055AfvigendeEtager": "10",
    "byg056Varmeinstallation": "1",
    "byg094Revisionsdato": "2017-08-28T11:42:29.452079+02:00",
    "byg133KildeTilKoordinatsæt": "K",
    "byg134KvalitetAfKoordinatsæt": "1",
    "byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt": "31",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "byg404Koordinat": "POINT(719673.27 6185998.18)",
    "byg406Koordinatsystem": "5",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "4",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:40:35.589862+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:40:35.589862+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører",
    "etageList": [
      {
        "id_lokalId": "9b2d077e-395d-4ae0-9cb8-66721b20c352",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2020-06-13T13:24:00.559433+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "kl",
          "eta020SamletArealAfEtage": 1375,
          "eta022Kælderareal": 1375,
          "eta025Etagetype": "2",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "9b2d077e-395d-4ae0-9cb8-66721b20c352",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2020-06-12T18:24:45.000022+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2020-06-12T18:24:45.000022+02:00",
          "virkningsaktør": "BBR21"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "947e1391-2217-47c0-84a5-5bca36e94988",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.684453+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "5",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "947e1391-2217-47c0-84a5-5bca36e94988",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:56.404247+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:56.404247+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "9192a679-a550-4e4e-bfa6-b2464c1d942a",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.684065+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "4",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "9192a679-a550-4e4e-bfa6-b2464c1d942a",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:55.502216+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:55.502216+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "d51bc92b-b7ea-4501-a1d4-7c8c89d185c4",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.683648+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "3",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "d51bc92b-b7ea-4501-a1d4-7c8c89d185c4",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:54.674010+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:54.674010+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "e04c7d77-138d-4827-af11-6bfd34a490f2",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.683295+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "2",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "e04c7d77-138d-4827-af11-6bfd34a490f2",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:53.814571+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:53.814571+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "e540617f-273d-4e02-b357-2df314fc338a",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.682970+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "1",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "e540617f-273d-4e02-b357-2df314fc338a",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:52.998784+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:52.998784+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T07:45:46.946188+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "st",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "opgangList": [
      {
        "id_lokalId": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
        "opgang": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T10:55:01.824012+02:00",
          "adgangFraHusnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/opgang",
          "kommunekode": "0173",
          "opg020Elevator": "1",
          "registreringFra": "2018-09-14T18:40:46.256667+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2018-09-14T18:40:46.256667+02:00",
          "virkningsaktør": "BBR"
        }
      }
    ]
  }
]


 • Vi får et svar med 12 bygninger.
 • Igen er det kun en af statusværdierne, som er relevant for os, nemlig status 6 - Opført. 
 • I kaldet identificerer vi UUID'et fra bygningen med statusværdi 6 til "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281". 


Vi bruger UUID'et fra bygningen, og forespørger alle enhederne, næsten ligesom vi gjorde fra grund til bygning. 

I dette kald vil vi gerne have alle de bitemporale informationer om enhederne, så vi sætter "VirkningFra "og "RegisteringFra" langt tilbage. Vi behøver ikke sætte "VirkningTil" eller "RegisteringTil", da vi ikke er interesserede i fremtidige enheder, kun historiske.

 • Respons.


[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T15:29:52.379707+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T01:06:01.345354+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017",
    "virkningTil": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T01:06:01.144549+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T05:24:53.372491+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "virkningTil": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T05:24:54.183929+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T06:59:05.721498+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "virkningTil": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T06:59:05.720376+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "321",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "4",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  }
]


 • I den response får vi en enhed tilbage "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0" med 7 forekomster.
Tabellen viser hvert element, fra den første oserveret til den sidste.

IndexVirkning fraVirkning tilRegistering fraRegistering til
0 2000-02-05 20:57:54 Null 2017-06-02 14:29:37 2017-09-16 10:01:55
1 2000-02-05 20:57:54 2017-09-16 10:01:55 2017-09-16 10:01:55 Null
2 2017-09-16 10:01:55 Null 2017-09-16 10:01:55 2018-09-14 19:48:04
3 2017-09-16 10:01:55 2018-09-14 19:48:04 2018-09-14 19:48:04 Null
4 2018-09-14 19:48:04 Null 2018-09-14 19:48:04 2019-01-29 12:43:09
5 2018-09-14 19:48:04 2019-01-29 12:43:09 2019-01-29 12:43:09 Null
6 2019-01-29 12:43:09 Null 2019-01-29 12:43:09 Null
Det kan være svært at gennemskue hvilke elementer virker hvornår. Vi kan visualisere det i et plot for at få et bedre overblik.
Vi kan se, at der er fire "Timelines".

En timeline repræsenterer det registreringsinterval, hvor de samme objekter udgør enhedens virkningshistorik.

For eksempel kan vi se, at mellem 2017-06-02 og 2017-09-16 var der kun en version af enheden. Efterfølgende blev id 1 og id 2 oprettet, og var derefter 2 elementer i timeline'en.
Den nyeste timeline indeholder id 1,3,5 og 6.

Koden til at generere disse plot er skrevet i python 3.
Der tages ikke forbehold for BBR statusbeskeder, og DAR bliver kaldt for at udskrive navnene på adresserne.
Under plottet, er deltaændringerne af den sidste timeline (For eksempel, timeline 3 i overstående eksempel) udskrevet.
For at bruge koden, skal matplotlib, deepdiff, tqdm og requests installeres. De øverste globale variabler USERNAME, PASSWORD og BFE_NR skal sættes for at bruge scriptet.
De returnerede filer bliver gemt i en mappe kaldet data(skal manuelt oprettes) hvor scriptet køres fra.


Koden ligger her:Kildekode
import re
import traceback
from datetime import date, datetime, timezone
from pprint import pprint

import matplotlib.patches as mpatches
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from deepdiff import DeepDiff
from matplotlib import cm
from matplotlib.gridspec import GridSpec
from tqdm import tqdm

USERNAME = "XXXXXXX"
PASSWORD = "YYYYYYY"

BFE_NR = "2030178" # Lyngby rådhus

EP_BBR = "https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/"
EP_DAR = "https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/"

EP_BBR_BBRSAG = f"{EP_BBR}bbrsag"
EP_BBR_BYGNING = f"{EP_BBR}bygning"
EP_BBR_EJENDOMSRELATION = f"{EP_BBR}ejendomsrelation"
EP_BBR_ENHED = f"{EP_BBR}enhed"
EP_BBR_GRUND = f"{EP_BBR}grund"
EP_BBR_TEKNISKANLAEG = f"{EP_BBR}tekniskanlaeg"

EP_DAR_ADRESSE = f"{EP_DAR}adresse"
EP_DAR_HUSNUMMER = f"{EP_DAR}husnummer"

EXCLUDE_DIFF = ['root[\'registreringTil\']',
        'root[\'virkningTil\']',
        'root[\'registreringFra\']',
        'root[\'virkningFra\']',
        'root[\'datafordelerOpdateringstid\']']


class DAF_Request:
  def __init__(self, username, password):
    self.username = username
    self.password = password

  def get_json(self, base_url, ** kwargs):
    page_id = 1
    page_size = 1000
    url = f"{base_url}?password={self.password}&username={self.username}&Format=JSON&pagesize={page_size}"
    # Iterate over all arguments, and include them in the request. If we see types such as datetime, convert
    # them to isoformat etc.
    for key, value in kwargs.items():
      if type(value) in [date, datetime]:
        url += f"&{key}={value.replace(tzinfo=timezone.utc).isoformat()}"
      else:
        url += f"&{key}={value}"

    data = []
    # Loop until we have all the paging data loaded
    while True:
      url_page = url+f"&page={page_id}"
      json = requests.get(url_page).json()
      #print("url:", url_page, " len:", len(json))
      data.extend(json)
      if len(json) < page_size:
        break
      page_id += 1
    return data


requester = DAF_Request(USERNAME, PASSWORD)

tree = dict() # A tree structure from grund->bygning->enhed
tree_reverse = dict() # A tree structure from enhed->bygning->grund
grunde = dict() # All received grunde
bygninger = dict() # All received bygninger
enheder = dict() # All received enheder
enhed_adresse = dict() # An enheds adresse
bygning_adresse = dict() # A bygnings husnummer
enhed_timeline = dict() # The timeline for an enhed

# Gather the data, Find all grunde with that BFE number
for grund_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_GRUND, BFENummer=BFE_NR), desc="Grund", leave=False):
  grund_id = grund_element['id_lokalId']
  grunde[grund_id] = grund_element
  tree[grund_id] = dict()
  # Go through all buildings
  for bygning_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_BYGNING, Grund=grund_id), desc="Bygning", leave=False):
    bygning_id = bygning_element['id_lokalId']
    bygninger[bygning_element['id_lokalId']] = bygning_element
    tree[grund_id][bygning_id] = set()

    # If we have a husnummer, try to get it from DAR
    if 'husnummer' in bygning_element:
      bygning_adresse[bygning_id] = requester.get_json(EP_DAR_HUSNUMMER, id=bygning_element['husnummer'])[0]

    # Iterate over each enhed in that bygning, we set VirkningFra and RegisteringFra to a very low value,
    # So we get all versions of the elements
    for enhed_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_ENHED, Bygning=bygning_id,
                           VirkningFra=datetime(year=1, month=1, day=1),
                           RegistreringFra=datetime(year=1, month=1, day=1)), desc="Enhed", leave=False):
      enhed_id = enhed_element['id_lokalId']

      if enhed_id not in enheder:
        enheder[enhed_id] = list()
      enheder[enhed_id].append(enhed_element)
      tree[grund_id][bygning_id].add(enhed_id)
      # If the enhed has an adresseIdentificerer, we look it up and save it for later use
      if 'adresseIdentificerer' in enhed_element and enhed_id not in enhed_adresse:
        adresse = requester.get_json(EP_DAR_ADRESSE, id=enhed_element['adresseIdentificerer'])
        enhed_adresse[enhed_id] = adresse[0]

# Build reverse tree
for grund_id, bygning_element in tree.items():
  for bygning_id, enhed_element in bygning_element.items():
    for enhed_id in enhed_element:
      if enhed_id not in tree_reverse:
        tree_reverse[enhed_id] = {"grund_id": grund_id, "bygning_id": bygning_id}

# Print timeline table
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  for enhed_element in enhed_list:
    a = enhed_element['virkningFra'] if 'virkningFra' in enhed_element else 'Null'
    b = enhed_element['virkningTil'] if 'virkningTil' in enhed_element else 'Null'
    c = enhed_element['registreringFra'] if 'registreringFra' in enhed_element else 'Null'
    d = enhed_element['registreringTil'] if 'registreringTil' in enhed_element else 'Null'
    print(f"{enhed_id}, {a}, {b}, {c}, {d}")

# Calculate the timelines
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  timelines = set()
  enhed_timeline[enhed_id] = dict()

  # We look at all registreringFra times, to get all timelines
  for enhed_element in enhed_list:
    t = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
    if t not in timelines:
      timelines.add(t)
      enhed_timeline[enhed_id][t] = list()
  # We now have the timelines for that enhed, and we are ready to find out what element(s)
  # are in which timeline
  for enhed_list_index, enhed_element in enumerate(enhed_list):
    regFra = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
    regTil = datetime.now().replace(tzinfo=timezone.utc)
    if 'registreringTil' in enhed_element:
      regTil = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringTil'])
    # if the regFra and RegTil is in between of t, we add it
    for t in timelines:
      if regFra <= t and regTil > t:
        enhed_timeline[enhed_id][t].append(enhed_list_index)

# PLot the data
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  fig = plt.figure(constrained_layout=False, figsize=(10, 10))
  gs = GridSpec(3, 6, figure=fig)
  ax = fig.add_subplot(gs[:-1, :])
  ax_text = fig.add_subplot(gs[2, :-1])

  timeline_colors = cm.get_cmap('viridis', len(enhed_timeline[enhed_id]))

  address_string = "undefined"
  if enhed_id in enhed_adresse:
    address_string = enhed_adresse[enhed_id]['adressebetegnelse']
    ax.set_title(address_string, loc='left')
  else:
    ax.set_title(address_string, loc='left')

  building_string = "undefined"
  bygning_id = tree_reverse[enhed_id]['bygning_id']
  if bygning_id in bygning_adresse:
    building_string = bygning_adresse[bygning_id]['adgangsadressebetegnelse']

  print(f"{address_string} ({enhed_id}) bygning: {building_string} ({bygning_id})")

  today = datetime.now().replace(tzinfo=timezone.utc)

  lowest_virkningFra = None
  for enhed_index, enhed_element in enumerate(enhed_list):
    try:
      left = datetime.fromisoformat(enhed_element['virkningFra'])
      bottom = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
      width = today - left
      height = today - bottom

      if 'virkningTil' in enhed_element:
        width = datetime.fromisoformat(enhed_element['virkningTil']) - left

      if 'registreringTil' in enhed_element:
        height = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringTil']) - bottom

      if lowest_virkningFra is None or lowest_virkningFra > left:
        lowest_virkningFra = left

      rect = plt.Rectangle((left, bottom), width, height, fill=None, alpha=1)

      rx, ry = rect.get_xy()
      cx = rx + rect.get_width()/2.0
      cy = ry + rect.get_height()/2.0
      ax.annotate(enhed_index, (cx, cy), color='red', weight='bold', fontsize=6, ha='center', va='center')
      ax.add_patch(rect)
      ax.plot(left, bottom, '.', color='black')
    except Exception as e:
      print(e)
      traceback.print_exc()

  # Add timeline
  tmp = list(enhed_timeline[enhed_id].keys())
  tmp.append(today)
  legends = []
  newest_timeline = 0
  for index, (start, end) in enumerate(zip(tmp, tmp[1:])):
    left = today
    bottom = start
    width = lowest_virkningFra - left
    height = end - bottom
    rect = plt.Rectangle((left, bottom), width, height, facecolor=timeline_colors(index), alpha=0.5)
    ax.add_patch(rect)
    newest_timeline = start
    legends.append(mpatches.Patch(color=timeline_colors(index), label=f'Timeline {index} {enhed_timeline[enhed_id][start]}', alpha=0.5))

  ax.legend(handles=legends, loc='lower left', borderaxespad=0.)

  # Show deltas from newest timeline
  reg = re.compile(r"\'(.*)\'")
  newline_after = 40
  for i, (current, new) in enumerate(zip(enhed_timeline[enhed_id][start], enhed_timeline[enhed_id][newest_timeline][1:])):
    diff = DeepDiff(enhed_list[current], enhed_list[new], exclude_paths=EXCLUDE_DIFF, verbose_level=2)
    ret_str = f"|{current} -> {new}|"
    if 'dictionary_item_added' in diff:
      for added_name, added_value in diff['dictionary_item_added'].items():
        d = reg.search(added_name)
        line = f"\n\n{d.group(1)}={added_value}"
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    if 'values_changed' in diff:
      for changed_name, changed_value in diff['values_changed'].items():
        d = reg.search(changed_name)
        line = f"\n\n{d.group(1)}="+'\u0336'.join(str(changed_value['old_value'])) + '\u0336'+f"{changed_value['new_value']}"
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    if 'dictionary_item_removed' in diff:
      for deleted_name, deleted_value in diff['dictionary_item_removed'].items():
        d = reg.search(deleted_name)
        line = '\n\n'+'\u0336'.join(f"{d.group(1)}={deleted_value}") + '\u0336'
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    pprint(diff)
    ax_text.text(i, i % 3, ret_str, horizontalalignment='left', verticalalignment='top', fontsize=8)
    ax_text.plot(i, i % 3)

  ax_text.axis("off")
  ax_text.set_title(f"Changes for Timeline { len(enhed_timeline[enhed_id]) -1 }", loc='left')
  ax.invert_yaxis()
  ax_text.invert_yaxis()

  ax.set_ylabel('Registering')
  ax.set_xlabel('Virkning')
  plt.savefig(f"data/{enhed_id}.png", dpi=400, bbox_inches='tight')
  plt.close()User stories (filudtræk), som viser anvendelse af bitemporale attributter ved filudtrækFå en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.


User story 1b – Udtræk af alle ejerlejligheder, der har virkning eller har haft virkning på en bestemt dato i en kommune

Her vil vi gerne lave et filudtræk for alle ejerlejligheder i Roskilde Kommune, der findes på en bestemt dato eller der på et tidligere tidpunkt har været forventning om at findes på denne dato.

Den ønskede dato er 2020-10-28.

Data hentes fra Matriklen (MAT).
Fremgangsmåde


 • Log ind på Selvbetjeningen og vælg Filudtræk.

 • Vælg Ejerlejlighed i listen over filudtræk, samt angiv Visningsnavn.
  Her kan også vælges med hvilket interval filudtrækket skal afvikles.
 • Vælg Næste, for at komme til den side, hvor udtræksparametre kan angives (bemærk at felterne er udfyldt med defaultværdier)

For kommunekode angives værdien: 265

For Virkningstid angives værdien: 2020-10-28

For de øvrige parametre bevares defaultværdien, hvilket også betyder at vi i dette eksempel ikke anvender registreringstid, dvs. vi udtrækker alle registreringer der opfylder den angivne Virkningstid • Når der vælges Gem, kan man se hvornår filudtrækket køres.


User story 2b – Udtræk af alle ejerlejligheder, der var registreret i Matriklen(MAT) på en bestemt dato i en kommune

Her vil vi gerne lave et filudtræk for alle ejerlejligheder i Roskilde Kommune, der var registreret i Matriklen(MAT) på en bestemt dato.

Den ønskede dato er 2020-10-28.

Data hentes fra Matriklen (MAT).
Fremgangsmåde


 • Log ind på Selvbetjeningen og vælg Filudtræk.
 • Vælg Ejerlejlighed i listen over filudtræk, samt angiv Visningsnavn.
  Her kan også vælges med hvilket interval filudtrækket skal afvikles.
 • Vælg Næste, for at komme til side hvor udtræksparametre kan angives (bemærk at felterne er udfyldt med defaultværdier)

For kommunekode angives værdien: 265

For Registreringstid angives værdien: 2020-10-28

For de øvrige parametre bevares defaultværdien, hvilket også betyder, at vi i dette eksempel ikke anvender Virkningstid, dvs. vi udtrækker alle registreringer der opfylder den angivne Registreringstid. • Når der vælges Gem, kan man se hvornår filudtrækket køres. • No labels