Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Indledning

Siden indeholder informationer om indhold i testmiljøer, informationer om hvordan du tilgår dem. 

Læs mere om hvordan du benytter Datafordelerens testmiljøer på siden Test på Datafordeleren på Datafordelerens hjemmeside, hvor du en introduktion til Datafordelerens testmiljøer herunder formål, indhold og adgang.

Du kan tilgå Dataleverancespecifikationen (DLS) i produktionsmiljøet på siden DLS-udstilling.

BEMÆRK

Siden er under udarbejdelse og vil løbende blive udviklet.


Indhold i testmiljøerRegisterTest (Test03) 

RegisterDLS VersionTjenesterTestdataVersion

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

2.4.4

Samme som i produktion

Alle tjenester, som er i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata


Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

1.28

Samme som i produktion

REST, WFSLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Adresseregister (DAR)

2.3.4

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Danske Stednavne


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

2.2.7

Samme som i produktion

Alle tjenester, som er i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdataNy version af tjenester

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Ejendomsvurdering (VUR)

2.11

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Ejerfortegnelsen (EJF)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Matriklen (MAT)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

1.07

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata
GeodataTest (Test04)
RegisterDLS VersionTjenesterTestdataVersion

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

1.28

Samme som i produktion

WMS, WMTS og filudtræk

Danmarks Adresseregister (DAR)


Er på vejDanmarks Fikspunktregister

1.18

Samme som i produktion
Danmarks Højdemodel (DHM)

 • DHMhøjdekurver

1.14

Samme som i produktion
 • DHMnedbør

1.9

Samme som i produktion
 • DHMoprindelse

1.16

Samme som i produktion
 • DHMoverflade

1.4

Samme som i produktion
 • DHMpunktsky

1.5

Samme som i produktion
 • DHMterræn

1.5

Samme som i produktion
 • DHMbluespot 2007

1.2

Samme som i produktion
 • DHMhavstigning 2007

1.2

Samme som i produktion
 • DHMnedbør 2007

1.2

Samme som i produktion
 • DHMoverflade 2007

1.2

Samme som i produktion
 • DHMpunktsky 2007

1.3

Samme som i produktion
 • DHMskyggekort 2007

1.5

Samme som i produktion
 • DHMterræn - bro 2007

1.3

Samme som i produktion
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)

1.11

Samme som i produktion
Danske Stednavne

2.18

Samme som i produktion
Det Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion

REST

CPR’s testdata er fiktive og indeholder en begrænset mængde data.

Læs mere om CPR’s testdata i CPR’s dokumentation

Bemærk, at CPR's testdata, som er beskrevet i CPR's dokumentation, ikke er 100% identiske med data i dette miljø , da data ikke overføres regelmæssigt.


Ejendomsvurdering (VUR)
GeoDanmark Ortofoto

1.14

Samme som i produktion
GeoDanmark VektorBemærk, at det er en nyere version end i produktionsmiljøet. 

Historiske kort og data

 • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)

1.2

Samme som i produktion
 • Kortbladsinddelinger

1.5

Samme som i produktion
 • Høje målebordsblade

1.4

Samme som i produktion
 • Lave målebordsblade

1.4

Samme som i produktion
 • Preussiske målebordsblade

1.4

Samme som i produktion
Matriklen (MAT)

3.22

Samme som i produktion
Skærmkortet

1.10

Samme som i produktion

PræProd (Test06)


RegisterDLS VersionTjenesterTestdataVersion

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

2.4.4

Samme som i produktion

Kopi af produktionsdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
Danmarks Adresseregister (DAR)

2.3.4

Samme som i produktion
Det Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

2.2.7

Samme som i produktion
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

2.9.1

Samme som i produktion
Ejendomsvurdering (VUR)
Ejerfortegnelsen (EJF)

3.13

Samme som i produktion
Matriklen (MAT)


Adgang til testmiljøer

Kontakt Datafordeleren via Datafordeleroperatørens servicedeskværktøj JIRA for at få tilsendt en oversigt over replikeringskanaler, services, portaler, service endpoints og DNS-zoner for miljøerne. 
RegisterTest (Test03)
PortalerSelvbetjeningsportal: https://test03-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test03-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://test03-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test03-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test03-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test03-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test03-ftp2.datafordeler.dk
GeodataTest (Test04)
PortalerSelvbetjeningsportal: https://test04-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test04-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdet'Brugernavn/adgangskode i zone 0: https://test04-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test04-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test04-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test04-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test04-ftp2.datafordeler.dk
PræProd (Test06)
PortalerSelvbetjeningsportal: https://test06-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test06-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://test06-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test06-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test06-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test06-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test06-ftp2.datafordeler.dk
Aktiviteter i testmiljøer


2021

RegisterTest (Test03)

GeodataTest (Test04)

PræProd (Test06)

Januar


Febriuar


Marts
April
DAR AWS 
MajTest af RabitMQ

JuniTest af BBR 2.0

JuliTest af .NET

August


September


Oktober


November


December